Evidence na ÚP a zdravotko

štítek Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Za všechny své pojištěnce musí zdravotní pojišťovny obdržet zdravotní pojištění. Za státní pojištěnce přitom platí zdravotní pojištění stát. Nezaměstnaní by měli být vždy evidování na úřadu práce.

Za občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát, a to po celou dobu. Pojistný vztah mají občané v evidenci na úřadu práce vyřešen, když pobírají podporu v nezaměstnanosti i po jejím vyčerpání. Neregistrování na úřadu práce při ztrátě zaměstnání nebo sankční vyřazení z evidence na úřadu se prodraží, neboť v takovém případě vzniká zákonná povinnost platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů.

OBZP platí v roce 2022 měsíčně 2187 Kč

Pro účely placení zdravotního pojištění je osobou bez zdanitelných příjmů každý pojištěnec, který není zaměstnancem, osobou samostatně výdělečně činnou nebo státním pojištěncem. OBZP si musí zdravotní pojištění samy platit, a sice v částce 2187 Kč, což je 13,5 % z aktuální minimální mzdy 16200 Kč. Každé zvýšení minimální mzdy tedy zdražuje osobám bez zdanitelných příjmů zdravotní pojištění. OBZP musí měsíční platbu na zdravotním pojištění provést do osmého dne následujícího měsíce. Neplacení zdravotního pojištění řádně a včas znamená předepsání penále. Všechny zdravotní pojišťovny si své pohledávky pečlivě hlídají a dlužné částky důsledně vymáhají.

Platba pojistného za dlouhodobě nezaměstnané

Stát platí zdravotní pojištění za všechny občany v evidenci na úřadu práce, bez ohledu na skutečnost, jak dlouho již během svého produktivního života na úřadu práce byli nebo jaká je jejich současná majetková situace.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí