Poradna: Mám vysokou školu a nižší důchod, jak to?

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Martin: Vystudoval jsem vysokou školu a teď při odchodu do starobního důchodu mi byl jako vysokoškolákovi vyměřen starobní důchod necelých 15 tisíc, což je podprůměrná hodnota. Můžete mi to prosím vysvětlit.

V dotazu nepíšete, zdali jste odešel do řádného nebo předčasného důchodu. Např. při odchodu do předčasného důchodu o více než tři roky před dosažením řádného důchodového věku je samozřejmě nutné počítat s citelným krácením za předčasnost. Níže v odpovědi budu vycházet z toho, že jste tedy odešel do řádného starobního důchodu.

Výpočet starobního důchodu

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu. Do doby pojištění se započítávají celé ukončené roky pojištění, tedy včetně náhradních dob pojištění. Osobním vyměřovacím základem je průměrná měsíční hrubá mzda v současné hodnotě za roky 1986 až 2021. Do výpočtu starobního důchodu tedy přímo žádným způsobem nevstupuje dosažené vzdělání. Nepřímo se však doba studia před rokem 2010 hodnotí jako náhradní doba pojištění v zákonném rozsahu.

Možné důvody vypočtené částky důchodu

V praxi mohou mít vysokoškoláci podprůměrný měsíční důchod, nejčastějším důvodem jsou nižší rozhodné příjmy. Výše mzdy v produktivním věku nutně nekopíruje dosažené vzdělání. Dalším důvodem může být mezera v pojištění, což znamená nižší dobu pojištění a rozmělnění osobního vyměřovacího základu. Samotný vysokoškolský diplom tedy automaticky nadprůměrný důchod nezaručuje.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí