Dlouhodobá nezaměstnanost a vdovský důchod

štítky Penze Právo přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Základní podmínkou pro přiznání starobního důchodu je získání alespoň minimální doby pojištění. Žadatelé o starobní důchod, kteří tuto podmínku nesplňují, nemohou důchod dostávat na účet, i když třeba platili vysoké sociální pojištění.

Pro přiznání starobního důchodu je nutné získat minimální dobu pojištění v rozsahu alespoň 35 let. Do potřebné minimální doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky nebo roky výkonu samostatné výdělečné činnosti, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o děti do 4 let, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu).

Vdova a podmínka pojištění

Pro přiznání vdovského (vdoveckého) důchodu nemusí vdova (vdovec) splnit žádnou minimální dobu pojištění. Nárok na vdovský (vdovecký) důchod vzniká, jestliže zemřelý manžel (manželka) splnil ke dni úmrtí podmínky pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Podmínku minimální doby pojištění tak musí splnit zemřelý manžel (zemřelá manželka), pokud dojde k úmrtí před přiznáním starobního důchodu.

Praktický příklad

Paní Marii zemřel manžel (56 let). Zemřelý manžel splnil ke dni úmrtí podmínku pro přiznání invalidního důchodu, neboť získal potřebnou minimální dobu pojištění v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. Přestože paní Marie je dlouhodobě nezaměstnaná a v domácnosti, tak bude mít po zemřelém manželovi nárok na vdovský důchod.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí