Poradna: Podnikání v důchodu a daňové slevy

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Jitka: Tři roky jsem v důchodu a od jara loňského roku jsem začala podnikat. Jak to budu mít s platbou daně z příjmu za rok 2021? Mám nárok na nějaké daňové slevy?

Podnikající starobní důchodci musí vyplnit a odevzdat daňové přiznání za rok 2021, a to včetně přílohy číslo jedna. Do daňového přiznání se uvádí pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti. Za rok 2021 je totiž od daně z příjmu fyzických osob osvobozen souhrnný státní důchod až do částky 547200 Kč. Státní důchod nad limit se pobírá zcela výjimečně.

Sleva na poplatníka

Za rok 2021 uplatníte v daňovém přiznání slevu na poplatníka ve výši 27840 Kč, přestože jste samostatnou výdělečnou činnost vykonávala pouze po část roku. Nárok na slevu na poplatníka mají všichni daňoví poplatníci, tedy i starobní důchodci. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka je daň z příjmu za rok 2021 nulová až do daňového základu ve výši 185600 Kč. V případě uplatnění některé další daňové slevy nebo nějakého daňového odpočtu je limit pro neplacení daně z příjmu vyšší.

Sociální a zdravotní pojištění

Z důvodu výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti v důchodu nebudete muset při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění dodržet minimální vyměřovací základ a pojistné se Vám vypočte ze skutečného vyměřovacího základu – poloviny daňového základu. Sociální pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se neplatí, pokud je hrubý zisk do limitu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku záleží limit na skutečném počtu měsíců. Za celý kalendářní rok 2021 je limitem částka 85058 Kč, ve Vašem případě se poměrně snižuje (nevím, kdy přesně jste začala podnikat).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí