Operativní leasing na vzestupu: Jeho obliba roste a firmy využívají kromě úspory nákladů i další výhody

čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Operativní leasing umožňuje efektivní řízení nákladů podniku a jeho popularita stále roste. Ve srovnání s dalšími formami financování vozidel je na vzestupu, což dokládá meziroční téměř pětiprocentní růst na úkor podnikatelských úvěrů a finančního leasingu. Operativní leasing se postupně stává cenově dostupnějším a mnohé firmy ho preferují nejen z ekonomických důvodů. Podnikatelé totiž oceňují i řadu dodatečných online služeb pro správu firemní flotily.

Pro firmy je operativní leasing výhodný v mnoha ohledech a statistiky dokládají, že jeho obliba roste. Podíl operativního leasingu na financování nových osobních firemních vozidel v prvních třech čtvrtletích roku roste ve srovnání s loňskem o 4,7 %. Podíl podnikatelských úvěrů a finančního leasingu naproti tomu klesá.

Dle údajů České leasingové a finanční asociace (ČLFA) dosahuje za první tři čtvrtletí podíl v rámci produktů financování firemních vozidel u finančního leasingu 5,7 %, u operativního leasingu 44,8 % a u podnikatelských úvěrů 49,5 %. Ve stejném období roku 2014 byly podíly finančního leasingu 6,8 %, operativního leasingu 40,1 % a podnikatelských úvěrů 53,1 %. Uvedená číslanavazují na trend předchozích let.

Operativnímu leasingu dle ČLFA paradoxně prospěla krizová léta, která přiměla firmy, aby hledaly co nejefektivnější způsob řízení nákladů. Operativní leasing má nesporné finanční přínosy. Z ceny nové věci zaplatí zákazník pouze část, kterou během jejího užívání opotřebuje. Díky tomu v ní neváže kapitál. V měsíčních splátkách si pak předplácí předpokládaný servis, pojištění a řadu dalších služeb. „Operativní leasing umožňuje efektivnější rozpuštění nákladů na provoz vozidel ve srovnání s odpisy majetku. Dopředu je sjednán rozsah servisního plánu a budoucí náklady jsou tedy součástí splátek. Tím se eliminují jednorázové výdaje v budoucnu a firma tak stabilizuje své cash flow,“ potvrzuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Velká leasingová společnost podle ČLFA navíc dokáže pro klienty vyjednat slevy u svých dodavatelů. Jednoduchá fakturace pak přináší úlevu interní administrativě a nezanedbatelný není ani pozitivní dopad na image firmy – díky pravidelné obměně vozového parku mohou její řidiči jezdit neustále v moderních vozech.

Rostoucí zájem o operativní leasing má dvě hlavní příčiny. „Podnikatelé si jednak uvědomují, že vozidlo není cílem podnikání, nýbrž prostředkem k jeho rozvoji, a není tedy nutné ho vlastnit. Další důvody jsou ekonomické, protože operativní leasing zlevnil díky konkurenci i levnějším vstupům,“ uvádí Jan Tejnor, Business Team Manager společnosti Arval. Vývoj na trhu operativního leasingu je charakterizován tendencí firem k plnému outsourcingu a rovněž důrazem na optimální řízení nákladů. „V neposlední řadě je na trhu poptávka po online rozhraních, chytrých aplikacích a dalších nástrojích z kategorie elektronických řešení,“ dodává Jan Tejnor s tím, že se také diverzifikovala doba nájmu. Dříve se 90 % nájmů pohybovalo v rozmezí 36 až 48 měsíců, zatímco dnes je rozpětí na obě strany daleko širší.

Operativní leasing je z daňového hlediska pro podnikatele často výhodnější než podnikatelský úvěr nebo finanční leasing. „Operativní leasing se považuje za službu a v současné daňové úpravě je na rozdíl od finančního leasingu možné dávat do daňových nákladů celou splátku operativního leasingu,“ uvádí Gabriela Ivanco. Nájemné u operativního leasingu je obecně vždy daňově uznatelným nákladem. Určité omezení však existuje v situaci, kdy je po ukončení operativního leasingu prodáván předmět leasingu nájemci. „V takovém případě se provádí test kupní ceny. Pokud je kupní cena vyšší nebo rovna daňové zůstatkové ceně vypočtené pomocí rovnoměrných daňových odpisů ze vstupní ceny majetku evidované u pronajímatele, pak je vše v pořádku a splátky zůstávají daňově uznatelnými. V opačném případě je veškeré nájemné daňově neuznatelným nákladem,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.

Tiskové oddělení Dům financí

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí