Neplnění úvěrových závazků znamená exekuci

štítek Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Všichni věřitelé si své pohledávky velmi dobře hlídají. Finanční instituce obzvlášť. Neplacení úvěru řádně a včas přináší problémy. Sankce a roztáčení exekučního soukolí. Vyhnout se exekuci je pro většinu běžných domácností nemožné. Možnosti exekutora jsou široké a exekuce následně postihuje každodenní život i na několik let.

Věřitelé v praxi svěřují vymáhání dluhů velmi často exekutorským úřadům, které mají již dostatek zkušeností, jak pohledávky věřitelů od dlužníků vymoci. Možnosti exekutora jsou široké, např. exekuce přikázáním pohledávky na účtech povinného u bank a jiných peněžních institucí (např. stavebních spořitelen, pojišťoven), exekucí přikázáním jiné pohledávky, exekucí srážkou ze mzdy (ale i např. důchodu), exekucí prodejem movitých věcí, exekucí prodejem nemovitosti.

Exekuce přináší stres

Když dlužník neplní své závazky, tak musí počítat s tím, že jeho dluhy díky exekuci výrazně stoupnou. Exekutor bude vymáhat i svoji odměnu a své náklady. Exekuce není rozhodně příjemná, pro většinu rodin znamená velký stres a zásah do každodenního chodu. Rodinné finance by měli manželé plánovat vždy společně. O rodinné finanční situaci je nutné mluvit a finanční problémy řešit. Nečinnost problémy pouze znásobuje.

Základem je komunikace

Někteří žadatelé o úvěr nepočítají s tím, že se může jejich finanční situace zhoršit a následně nemají finanční prostředky k úhradě dluhu. Když má rodina „železnou rezervu“ ve výši alespoň čtyřnásobku měsíčních příjmů, potom může např. při dočasné ztrátě zaměstnání jednoho z manželů splácet úvěr právě z těchto úspor. Když je finanční situace natolik špatná, že není možné úvěr v dané výši splácet, potom je potřeba ihned činit veškeré úkony ke zvýšení rodinného příjmu (např. hledání různých brigád) a současně s věřitelem komunikovat. Co nejdříve se s ním spojit a vysvětlit aktuální rodinnou situaci. Renomované finanční instituce mají zájem na aktivním řešení takové situace. Řešením může být prodloužení doby splácení úvěru a tím snížení měsíční splátky, tak aby mohla rodina úvěr nadále splácet. Včasné řešení finančních problémů může předejít exekuci. Nejhorší je nečinnost a hraní „mrtvého brouka“. V takovém případě se dluh pouze prohlubuje a nalézt zpět finanční rovnováhu je velmi těžké.

Nepřebírání pošty problém neřeší

V praxi obvyklou chybou některých lidí je nečinnost a nekomunikování s věřiteli. V takovém případě se dluh pouze prohlubuje a nalézt zpět finanční rovnováhu je velmi těžké. Nepřebírání pošty neznamená, že exekuce nemůže být vykonána. Nečinností naopak škodí dlužník sám sobě, zmešká potřebné odvolací lhůty, exekuční řízení se prodražuje, neboť exekutor provede více úkonů. Když už je exekuce nařízena, tak platí jednoduché pravidlo: čím dříve se dluh zaplatí, tím nižší celkové náklady.

Dobrovolný prodej

Jestliže se finanční situace nezlepšuje a dluh nelze splácet ani např. v nižších dohodnutých splátkách, ani po odložení splátek, potom je vhodné dobrovolně prodat movitý majetek (např. auto…) nebo se přestěhovat do menší nemovitosti (např. vyměnit 3+1 za 1+1 s doplatkem). Dobrovolný prodej nemovitosti a movitých věcí je jistě krajně nepříjemný, ale pořád je to lepší než když tento prodej uskuteční exekutor.

Petr Gola

Další články k tématu Úvěry si promysleme

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí