Peter Drucker

štítek Osobnosti čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Jméno Peter Drucker je známé snad každému, kdo se setkal s tzv. moderním managementem. Právě Peter Drucker je považován za jeho zakladatele. Své vzdělání získal v rodné Vídni, dále pracoval jako novinář ve Frankfurktu a jako ekonom v jedné londýnské bance. V roce 1937 se rozhodl pro odchod do Spojených Států, kde mu o dva roky později vyšla jeho první kniha a kde působil až do své smrti. Za svého života získal řadu uznání ve finančních magazínech a roku 2002 se dočkal prezidentské medaile svobody, nejvyššího civilního ocenění Spojených států, udělené americkým prezidentem Georgem Bushem.

Je autorem celkem čtyř desítek knih a mnoha článků o řízení podniků, jež byly přeloženy do dvaceti světových jazyků. Dokázal vybočit z řady autorů, kteří se stejně tak věnovali otázce managementu, hlavně tím, že nikdy nevytvářel krátkodobé moderní trendy. Stal se také zastáncem teorie, že pro úspěch každé firmy jsou klíčoví její zaměstnanci. Jeho myšlenkou bylo dát moc řadovým zaměstnancům. Požadoval, aby byli zaměstnanci považováni za zdroj, nikoliv jen za náklad. Vystupoval ostrou kritikou proti práci na běžícím pásu. Argumentoval tím, že běžící pás běží rychlostí nejpomalejšího pracovníka a snižuje kreativitu jednotlivých zaměstnanců. Požadoval, aby vedoucí manažeři kladli větší důraz na vzdělání zaměstnanců a jednali s nimi jako s inteligentními lidmi, jelikož právě znalosti se stanou nejdůležitějším zdrojem pro celou společnost.

Drucker se proslavil jako finanční vizionář. Jeho schopnosti a umění předpovědět zásadní změny ve společnosti a ve světové ekonomice již předtím, než se odehrály, měly vliv na řadu firem. Předpověděl mimo jiné například propad newyorské burzy roku 1987. Drucker neviděl budoucí manažery jako velitele v původním slova smyslu,viděl je jako vizionáře. Usiloval o propojení řízení společnosti s etikou. Peter Drucker byl také prvním myslitelem dvacátého století, který si uvědomil, že podnikový management a management neziskových organizací mají mnoho společného a že oba typy organizací jsou stejně nezbytné pro zdravý rozvoj každé společnosti. Přitom vždy tvrdil, že každý podnik, pokud chce být úspěšný, se musí nejprve zaměřit na marketing a inovaci, a teprve potom si dělat starosti s financemi a dalšími problémy.

Drucker proslul svými známými výroky: Když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit, Nejlepší cesta k předpovědi budoucnosti je její tvorba, Nejvyšší vedoucí společnosti by neměl mít vyšší mzdu než dvacetinásobek platu svého nejhůře placeného pracovníka, či Základem podnikání je zákazník, díky kterému současně existuje. On sám dává zaměstnání.

Nelze přehlédnout obrovský vliv, který měl Peter Drucker i na ostatní autory zabývající se managementem. Ať už ho citují, obdivují, nebo s ním na druhou stranu nesouhlasí, jejich díla bývají považována za rozpracování či reakci na Druckerovy základní koncepce. Jeho knihy by si měl přečíst každý, kdo se zabývá managementem a kdo má zájem o sebeřízení, osobní růst a rozvoj. Peter Drucker zemřel v listopadu roku 2005, krátce před svými šestadevadesátými narozeninami.

Hana Hutlová

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí