Thomas Malthus

štítek Osobnosti čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Představitel klasické politické ekonomie Thomas Robert Malthus se narodil 13. února 1766 v Rookery u Guildfordu a zemřel den před štědrým dnem, tedy 23. prosince 1834 v Bath. Tento anglický ekonom, demograf a profesor dějin je znám především jako autor známé populační teorie. Jeho myšlenky byly ovlivněny především přátelstvím jeho otce s Davidem Humem či Jean Jacques Rousseauem.

Thomas Malthus vystudoval školu v Cambridge a později byl dokonce vysvěcen na kněze. V roce 1798 vydal anonymně svůj spis „Esej o principu populace“ (An essay on the principle of population) . Tento titul je v současnosti k dispozici i na pultech českých knihkupectví. V tomto spise Malthus dokazoval, že lidstvo má tendenci množit se geometrickou řadou, kdežto prostředky na obživu rostou řadou aritmetickou. O několik let později pak vyšlo jeho rozsáhlejší druhé vydání, které podávalo podrobnější vysvětlení jeho populační teorie.

Znovu vydané a přepracované dílo, doplněné řadou statistických údajů, vyšlo tentokrát již pod Malthusovým jménem. V době života Thomase Malthuse docházelo v tehdejší Anglii ke krizi a k nárůstu nezaměstnanosti, kriminality a zvyšování počtu městské chudiny. Malthus se pak snažil za pomoci své teze vysvětlit, proč k těmto krizím dochází. Ve svých myšlenkách, které ve velké míře souvisely s biologií, ukazoval, jak populační chování lidí ovlivňuje jejich budoucnost. Ve stručnosti lze vysvětlit jeho názory tak, že lidstvu, jehož počet se ve vysokém tempu zvyšuje, hrozí nedostatek potravin. Výroba potravin zaostává za populačním přírůstkem a ke vzniku přelidnění ještě přispívá fakt, že díky lékařskému pokroku klesá i úmrtnost a počet obyvatel žijících na zemi se neustále zvyšuje. Malthus tak jako jeden z mála považuje války, hladomory a epidemie jako pozitivní faktory, které zabraňují přelidnění. Mezi další faktory, které mají vliv na počet obyvatelstva, zařadil takzvané faktory preventivní. Zde patří opatření vedoucí ke snížení porodnosti atd. Malthus byl vlastně jedním z prvních, který navrhoval cílené ovlivňování porodnosti. Podle Malthuse je tedy pro dosažení rovnováhy nezbytné omezit růst obyvatelstva. Je zřejmé, že Malthus odmítal tehdy propagované sociální zákonodárství, jelikož by právě nezodpovědné chudinské dávky mohly vést jedině k dalšímu zvýšení počtu nižších vrstev. Proto rozhodně nelze tyto dávky podporovat. Myšlenky Thomase Malthuse pak ovlivnily nejen ekonomy, kteří zkoumali ekonomické dopady těchto jevů, tak i demografy a sociology. Jeho populační teorie se stala jedním ze základních kamenů klasické ekonomie. Inspiroval Davida Ricarda při jeho teoriích o trvalém udržení růstu. Významný vliv měl také na Charlese Darwina, spoluzakladatele moderní vývojové teorie.

Hana Hutlová

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí