Výpočet vdovského důchodu 2021

Vdova (vdovec) má nárok na vdovský důchod, jestliže zemřelý (zemřelá) pobíral starobní důchod, nebo invalidní důchod, nebo ke dni úmrtí splnil zemřelý (zemřelá) podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní případně starobní důchod.

Vdovský důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Procentní výměra důchodu je závislá na důchodu, který pobíral zemřelý nebo od výše důchodu, na který by měl zemřelý nárok. Při souběhu nároku na vdovský důchod a starobní důchod se pobírá vyšší důchod v plné výši a nižší důchod v poloviční výši. Základní výměra důchodu náleží pouze jednou. V naší kalkulačce si můžete vypočítat výši vdovského důchodu dle výpočtové formule roku 2021.

Výpočet

Výpočet důchodu vdovy/vdovce

Procentní část důchodu zemřelé/ho 8550 Kč

Vdovský důchod 4275 Kč

Procentní část starobního důchodu vdovy/vdovce 5550 Kč

Který důchod se bude pobírat v plné výši? starobní

Plná výše vyššího důchodu 5550 Kč

Poloviční výše druhého důchodu 2138 Kč

Celkový měsíční důchod vdovy/vdovce

Základní výměra důchodu 3550 Kč

Vdovský důchod 2138 Kč

Starobní důchod 5550 Kč

Měsíční důchod celkem 11 238 Kč

Starší verze

Praktické

Populární na Dům financí

CMP