Kalkulačka dohody o pracovní činnosti 2020

Dohoda o pracovní činnosti se v praxi zpravidla sjednává na práci, pro jejíž rozsah nelze sjednat dohodu o provedení práce. Na základě dohody o pracovní činnosti však není dle zákoníku práce možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

V naší kalkulačce si můžete vypočítat čistou měsíční odměnu z dohody o pracovní činnosti v závislosti na výši hrubé odměny a množství uplatněných slev.

Výpočet

Uplatňujete některou z těchto slev?

Výsledek

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem 450 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 900 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem 650 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 2480 Kč

Superhrubá mzda 13400 Kč

Daň z příjmu fyzických osob 2010 Kč

Slevy na dani celkem 0 Kč

Daňové zvýhodnění 0 Kč

Solidární příspěvek 0 Kč

Daňový bonus 0 Kč

Čistá odměna na účet 6 890 Kč

Praktické

Populární na Dům financí