Jak funguje studijní oddělení na Cardiff Academy? Zeptali jsme se Marie Šmýrové.

Komerční sdělení

foto: Márie Šmýrová. Zdroj: Cardiff Academy

Jsou to oči, uši i hlas každé školy. Stará se o uchazeče, studenty i absolventy všech studijních programů. Bezpochyby nelze mluvit o nikom jiném, než o studijním oddělní. Na Cardiff Academy ho zastupuje Marie Šmýrová, která pracuje jako tamní studijní referentka.

Co práce studijní referentky obnáší?

Jde především o otevřenost a vstřícnost ke studentům a jejich potřebám. Na Cardiff Academy se snažíme vyhovět individuálním požadavkům každého studenta, ale i lektora. Vzhledem k tomu, že komunikujeme především s manažery, kteří své studium musí přizpůsobit své práci a rodině, je potřeba s těmito podmínkami počítat a pomoct tak studentovi, studium úspěšně dokončit v souladu se vší administrativou.

Jak funguje studijní oddělení na Cardiff Academy?

Vzhledem k tomu, že studium na Cardiff Academy je zcela online, studijní oddělení toho není výjimkou. Provázíme studenta celým procesem, od podání přihlášky, přes správu studentské sekce, vzájemné komunikace mezi studenty a lektory, až po organizaci obhajob a vydání diplomů.

Co nejčastěji aspiranty o studium zajímá, na co se nejvíc ptají?

Nejčastěji určitě organizace studia. Na českém trhu je spoustu obdobných škol jako Cardiff Academy, tudíž se zajímají, proč by měly studovat právě u nás.

A proč by tedy měli studovat u Vás?

To je individuální volba studenta. Nezaměřujeme se čistě na teoretickou část studia, což je velmi časté na vysokých školách, ale především na uplatnění získaných znalostí v praxi. Jde o předávání zkušeností, tipů a momentálních trendů. Reagujeme na dobu postcovidovou, kdy se svět přesunul z velké části do online světa. Zaměřujeme se na individuální potřeby studenta. Proto např. nemáme jen povinné předměty, které musí student splnit, ale i volitelné, které pojímají témata soft, hard a law skills. Moduly však nenabízí pouze online studijní materiály, ale také online komunikaci s lektorem, který má dlouholetou praxi ve vybrané problematice. Student se tak může na něho obrátit nejen s problémem, co se týká např. postupové či závěrečné práce, ale také např. s problémem, s kterým se potýká v praxi.

Jak tedy celé studium probíhá?

Uchazeč musí nejprve vyplnit a elektronicky podat přihlášku skrze naše webové stránky. Jakmile přihlášku obdržíme, kontaktujeme uchazeče s požadavkem na dodání potřebných dokumentů ke studiu jako je doložení jejich vzdělání či manažerské praxe. Tyto dokumenty jsou pro nás klíčové, jelikož by měly reflektovat úroveň studentových znalostí a dovedností a odpovídat tak zvolenému studijnímu programu. Dle preferencí studenta rozdělíme poplatek za studium až do 12 splátek, uzavřeme smlouvu a zašleme přístupy do studentské sekce a online knihovny. V průběhu studia pak musí student odevzdat postupové práce z každého modulu v rozsahu min. 10 stran, které hodnotí naši lektoři. Student zakončuje studium online obhajobou závěrečné práce. Poté je mu vydán diplom a stává se tak absolventem Cardiff Academy.

Jakým způsobem komunikujete se studentem?

Veškerá komunikace mezi studijním oddělní, studenty i lektory probíhá skrze naší studentskou sekci, případně na emailové úrovni. Studentská sekce je propojená s osobními emaily studentů i lektorů, proto notifikace chodí na obě platformy zároveň.

Nestaráte se pouze o studenty, ale i o lektory. Co to v praxi znamená?

Snažíme se reflektovat potřeby jak studentů, tak i lektorů. Proto je neustále informujeme o aktualitách a novinkách, které se u nás dějí, a které jsme zavedli pro efektivní komunikaci a spolupráci mezi všemi subjekty naší školy. Nejčastěji komunikujeme postupové a závěrečné práce studentů, společně s konzultacemi. Dále koordinujeme studenty i lektory tak, aby termíny obhajob vyhovovaly obou stranám.

Co byste ráda vzkázala vašim stávajícím a budoucím studentům?

Především to, ať se studia nebojí, ať přijímají nové výzvy, které jim napomohou se dostat z mrtvého bodu v jejich pracovním, ale i osobním životě. Zároveň aby nepodcenili či naopak nepřecenili své možnosti a přistupovali ke svému studiu s rozmyslem. Studijní oddělení se jim bude snažit všech těchto cílů dosáhnout, stejně jako zbytek našeho týmu.

Komerční sdělení

Praktické

Populární na Dům financí