Kdo bude mít v roce 2021 nárok na vyšší důchod a jak si o něj zažádat?

Komerční sdělení

foto: PR

Státní důchody se každý rok od lednové splátky navyšují o zákonnou valorizaci. Navýšení se týká všech příjemců důchodů, tedy i lidí pobírajících důchod invalidní, vdovský či sirotčí. Na zvýšení penze však někteří důchodci získávají nárok i mimo zákonnou valorizaci. O jaké případy se jedná a jak si žádost vyřídit?

Zákonné navýšení je automatické

Stát při zákonném navyšování penzí bere v potaz hlavně růst spotřebitelských cen a reálných mezd. Snaží se tak zamezit prohlubování sociálních rozdílů mezi pracujícími a důchodci. Částka se však u každého penzisty liší. Při valorizaci se totiž zvyšuje základní výměra pevnou částkou, procentní část pak závisí na průběhu konkrétního sociálního pojištění, tedy počtu odpracovaných let i výši příjmů. Od ledna 2021 dojde k navýšení základní výměry důchodu na 3550 Kč a procentní část poroste o 7,1 %. Jak se zvýšení projeví konkrétně na vaší penzi? Spočítejte si to na důchodové kalkulačce.

Navýšení důchodů mimo valorizaci

Od dosaženého věku 85 let mají také senioři automaticky nárok na navýšení starobního důchodu o 1000 Kč, a to od splátky v měsíci, ve kterém slaví narozeniny. Pracujícím důchodcům pak za každý odpracovaný rok v penzi vzniká nárok na zvýšení o 0,4 % z výpočtového základu. Žádost se musí podat písemně na příslušné pobočce okresní správy sociálního zabezpečení. Podnikatelé přikládají kromě tiskopisu k žádosti výpis z evidence OSVČ, zaměstnanci evidenční list důchodového pojištění. Počítejte ale s tím, že zpracování žádosti může trvat i několik měsíců, stát vám však částku vyplatí zpětně ode dne, kdy vám na navýšení vznikl nárok.

O navýšení penze může zažádat každý pracující důchodce, jehož současná výdělečná činnost podléhá odvodům na důchodové pojištění. Netýká se to však důchodců pracujících na základě dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti.

Komerční sdělení

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí