Jaké změny v podniku vám přinese studium programu MBA – Management obchodu?

Zatímco některé z celé řady specializací, ve kterých lze absolvovat MBA studium, jsou zaměřeny na rozvoj obecných manažerských a řídících schopností a dovedností, jiné se profilují úžeji a soustředí se na jejich kombinaci se specifiky daného oboru. Jedním z takových programů je i program MBA – Management obchodu, který cílí na pracovníky obchodních oddělení či manažery prodejních týmů. Právě specifika plynoucí z přímého kontaktu se zákazníkem jsou jedním ze stěžejních témat uvedeného programu. Co konkrétně je však náplní studia a jak může jeho absolvování ovlivnit fungování obchodního oddělení právě ve vašem podniku?

PR článek Jaké  změny v podniku 0 zdroj: DF

Náplň studia

Posluchači studijního programu se budou zabývat všemi dílčími fázemi procesu prodeje, konkrétními kroky při komunikaci s klientem i stanovením vlastních cílů a posuzováním jejich naplnění. V průběhu studia si posluchači osvojí dovednosti vedoucí ke zlepšení vztahu s klientem, základní psychologické metodami a pravidla komunikace v obchodním vztahu včetně vyjednávacích technik. Získané znalosti a vědomosti potom ve svých firmách a podnicích budou moci využít k úpravě prodejních postupů a nastavení jednotlivých procesů.

Komu je program určen?

Z náplně studijního programu plyne, že cílovou skupinou pro studium budou především obchodní zástupci, resp. vedoucí jejich týmů, pracovníci obchodních oddělení ale v neposlední řadě také podnikatelé, kteří se o prodej starají sami. Získané znalosti využijí i manažeři a všichni ostatní, kteří mají zájem o zlepšení svých obchodních dovedností.

 

Studenti absolvují řadu praktických cvičení a modelových či případových studií. Právě zaměření na praktickou stránku problematiky vede k rychlejší aplikaci nabytých znalostí a dovedností v jejich obchodní praxi. Tento obor Vám nabízím Ústav práva a právní vědy v Praze.

20. března 2018 12:19:19

Reklama

Témata

Daňové novinky

Při stejném příjmu je možné se mít meziročně lépe, když je daňová povinnost nižší. V roce 2016...

Kreativita zaměstnanců

Úspěšné firmy vědí, že jejich budoucnost závisí na jejich zaměstnancích. Chtějí proto inovativní...

Platba pojistného

Všichni občané s trvalým pobytem v Česku platí zdravotní pojištění. Jak je zdravotní pojištění...

Druhy důchodů

V Česku jsou vypláceny starobní důchody, invalidní důchody a pozůstalostní důchody. Pro přiznání...

Daňové sazby

Výslednou daňovou povinnost ovlivňují nejenom daňové sazby, ale i způsob výpočtu a uplatnění...

Reklama
Reklama

Jak dlouho náleží důchod

Doba pobírání penzí v ČR

V důchodové legislativě hraje věk důležitou roli. Bez dosažení důchodového věku nelze starobní důchod pobírat nebo při překročení věku již nenáleží sirotčí důchod. Jak dlouho lze jednotlivé důchody dostávat na účet?

Otevřete téma

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2018 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.