Manažerské účetnictví - co to znamená?

Účetnictví obecně lze nejobecněji popsat jako soubor určitých informací o hospodaření podniku nebo účetní jednotky. Účetnictví můžeme dělit podle různých hledisek, např. podle subjektů, které ho provádějí, ale nejdůležitější rozdělení je na dvě základní větve, a to na účetnictví finanční a manažerské.

PR článek ManazerskeUcetnictvi-Uvodni zdroj: DF

Manažerské účetnictví je určeno bezprostředně pro efektivní řízení podniku a jeho dalších vnitřních součástí, má tedy spíše interní charakter. Jeho míra zákonné veřejnoprávní regulace je mnohem menší, než je tomu u účetnictví finančního, které je připravováno k auditu a ke zveřejnění a tím ke splnění zákonných povinností. Podrobnosti se dozvíte ve článku garanta MBA programů Ústavu práva a právní vědy.

Odpověď hledejte ve firemní struktuře

I v manažerském účetnictví se dají využít data z finančního účetnictví, jejich kalkulace, operativní evidence a další statistické a matematické metody. Je jasné, že v praxi se pro oba typy účetnictví používají stejné zdroje a vzájemně propojené informace. Přesná struktura manažerského účetnictví je dána rozhodnutím vedení podniku tak, aby co nejlépe odpovídala jeho interním potřebám, zatímco u finančního účetnictví ji určují obecně závazné právní předpisy. V dnešní době se účtuje podle mezinárodně uznávaných účetních standardů a účetní předpisy jsou taktéž harmonizovány i na úrovni evropského práva. Zatímco cílem finančního účetnictví je daňová optimalizace (a to v pozitivním slova smyslu), cílem manažerského účetnictví je získání komplexního a pravdivého obrazu o hospodaření společnosti – tedy co nejpřesnější vyjádření dosaženého hospodářského výsledku. Je to tedy jedním z podoboru finančního managementu podnikání.

 

Bez účetnictví není rozhodování

Účetnictví je nezbytným podkladem pro správné manažerské rozhodování. Nemusíme zdůrazňovat, že účetnictví má být (nejen podle českého zákona o účetnictví) sestaveno tak, aby podávalo věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zatímco u finančního účetnictví toto ukládají především právní předpisy, u manažerského účetnictví je ten pravdivý a reálný obraz vyžadován především skutečností, že takový podklad potřebuje vedení společnosti pro správné a zodpovědné rozhodování. Výstupy z manažerského účetnictví, tedy informace o nákladech a výnosech nebo pohybech hotovosti, jsou určené rovněž pro řízení a kontrolu. Zajištění odpovědnosti za skutečný vývoj obchodních aktivit je nedílným předpokladem pro zodpovědné vedení podnikatelské činnosti a nastavení správné motivace všech zainteresovaných zaměstnanců.

30. ledna 2018 15:37:35

Reklama

Témata

Čestné prohlášení a daně

Pro uplatnění některých daňových slev nebo důchodových nároků je potřeba doručit mzdové účetní...

Daňové novinky

Při stejném příjmu je možné se mít meziročně lépe, když je daňová povinnost nižší. V roce 2016...

Dluhová past

: Postavení dlužníků není vůbec snadné, věřitelé si v současné době své pohledávky velmi...

Státní podpora

Na smlouvy o stavebním spoření, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření je možné...

Rodičovská dovolená

Na rodičovskou dovolenou mají nárok všechny zaměstnankyně. Jak dlouho je možné rodičovskou...

Reklama
Reklama

Daňové odpočty a slevy

Položky snižují daňový základ a daň z příjmu

Nezdanitelné položky snižují daňový základ a daňové slevy přímo vypočtenou daň z příjmu. Díky uplatněným daňovým odpočtům a daňovým slevám může daňová povinnost klesnout o desetitisíce korun

Otevřete téma

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2018 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky