Obchodní právo a jeho současná úskalí v podnikání

Ústav práva a právní vědy je soukromou vzdělávací institucí, která se už více než čtrnáct let věnuje profesnímu postgraduálnímu vzdělávání. Za tu dobu se podařilo vybudovat nejširší nabídku studijních programů a specializací, kterou můžete nalézt na trhu manažerského vzdělávání v České republice.

PR článek ObchodniPravo zdroj: DF

Manažerské vzdělávání vychází z praxe a je také zaměřené na aplikaci získaných znalostí a dovedností v každodenní realitě. Proto nepřekvapí, že klíčovou oblastí byznysu, kterou naše kurzy obsahují, je obchodní právo.

Dynamika legislativy

Obchodní právo je velmi dynamickým právním odvětvím, které podléhá častým novelizacím a změnám. Vyžaduje si to nejen flexibilita podnikatelského prostředí, ale také změny jiných souvisejících zákonů.

V roce 2014 vstoupil v ČR do účinnosti nový zákon o obchodních korporacích, v rámci rekodifikace soukromého práva. To přineslo poměrně zásadní změny v koncepci obchodního práva, především v oblasti obchodních závazkových vztahů. Přestal existovat samostatný obchodní zákoník, neboť úprava podnikatelských smluv, např. smlouvy kupní nebo smlouvy o dílo, je dnes obsažena přímo v novém občanském zákoníku. Otázky organizace obchodních společností jsou pak předmětem zákona o obchodních korporacích. I zde proběhly velké změny zejm. u akciové společnosti, ale i u společnosti s ručením omezeným. Tam je zavedena možnost, aby i ve společnosti s ručením omezeným byl podíl vyjádřen cenným papírem, s kterým se dá obchodovat jako s akciemi.

Mezi další oblasti, které se často mění, patří také legislativa finančního trhu. Jedná se o poměrně složité předpisy, které mají široký věcný záběr. Kromě bank nebo pojišťoven dopadají však na každého, kdo využívá služeb některého ze subjektů finančního trhu. Namátkou zmiňme například nově připravovaný zákon o platebním styku nebo třeba pravidla oběhu bankovek a mincí, omezení plateb v hotovosti z důvodu boje proti praní špinavých peněz nebo zákon o směnárnách.

Kvalitní výklad pomůže lepší orientací

Jedním z úskalí obchodního práva je to, že velká část norem je přímo ovlivněna evropským právem. Členství České republiky v Evropské unii zavazuje všechny subjekty k tomu, aby při výkladu a aplikaci českého vnitrostátního práva zohledňovaly evropské normy. Některé oblasti, např. právo obchodních společností, ovšem dosud nejsou v evropském právu jednotně harmonizovány a úprava konkrétních parametrů uvnitř obchodních korporací se může velmi lišit v různých členských státech na vnitřním trhu. To je třeba mít na paměti, pokud podnikáte ve více členských státech EU současně.

Pokud si chcete rozšířit přehled o obchodním právu a načerpat nejnovější a aktuální informace o projednávané a přijaté legislativě, přihlaste se ke studiu manažerského programu se zaměřením na obchodní právo na Ústavu práva a právní vědy. Kromě znalostí a osobních kontaktů získáte také uznávaný a prestižní titul MBA – Master of Business Administration.

 

25. září 2017 16:47:43

Reklama

Témata

Daně ze mzdy v roce 2015

Pro rok 2015 dochází k několika změnám ovlivňujících výpočet čisté mzdy. Z důvodu zvýšení...

Financování důchodu

Důchod a jeho financování jsou klíčové otázky, o kterých by měl přemýšlet každý z nás. Důvod je...

DPH v ČR

Pro státní pokladnu je výnos z přidané hodnoty jedním z nejdůležitějších příjmů. Od letošního...

Daňové odpočty

Při splnění zákonných podmínek přináší státem podporované finanční produkty daňovou úsporu. Jaké...

Byt, či dům?

Bydlení a jeho forma, podoba jsou jedněmi ze základních otázek, které dříve nebo později řeší...

Reklama
Reklama

Daňové odpočty a slevy

Položky snižují daňový základ a daň z příjmu

Nezdanitelné položky snižují daňový základ a daňové slevy přímo vypočtenou daň z příjmu. Díky uplatněným daňovým odpočtům a daňovým slevám může daňová povinnost klesnout o desetitisíce korun

Otevřete téma

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2018 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky