Školení managementu – staňte se odborníky na Čínu

Komerční sdělení

Evropská komise a čínská vláda společně nabízejí plně hrazený program jazykového a obchodního školení v Číně. Manažeři malých a středních firem mají příležitost stát se odborníky na Čínu. Žádosti jsou přijímány do 7. ledna 2010.

Peking, 19. října 2009 – Manažeři malých a středně velkých společností z Evropské unie mají jedinečnou příležitost vyškolit se jako odborníci na Čínu, posílit svou kariéru a získat nové obchodní příležitosti. Nedávno rozšířený program EU-China Managers Exchange and Training Programme (METP) je určen právě manažerům střední a horní úrovně malých a středních firem. V rámci desetiměsíčního kurzu, který bude zahájen v květnu 2010, absolvují intenzivní výuku čínského jazyka a načerpají praktické zkušenosti během pracovních pobytů v prostředí čínských podniků. Program je plně hrazen Evropskou komisí a zahrnuje i měsíční stipendium. Konečný termín pro podání přihlášek je 7. ledna 2010.

„Na rozdíl od manažerů z velkých korporací mají vedoucí pracovníci z malých a středních firem jen málokdy příležitost stát se odborníky na čínskou problematiku v rámci svých běžných pracovních povinností a interních programů. Právě proto jsme pro ně vytvořili program METP,“ vysvětluje Stefan Hell, vedoucí týmu METP v Pekingu: „Osvojení čínštiny a čínské firemní kultury, což jsou základní kameny našeho programu, představuje jedinečnou příležitost pro rozvoj odborné kariéry. Program METP je přínosem i pro vlastní malé a střední podniky, protože díky pracovníkům s kvalifikací na obchodování s jednou z nejdynamičtějších ekonomik na světě získají nové obchodní příležitosti. Snad nejlepší je, že program METP není omezen na konkrétní oblast, takže žádosti mohou podat manažeři ze všech sektorů a využít METP jako odrazový můstek pro své specifické podnikatelské záměry.“

METP byl zahájen v roce 2006 a vzhledem k trvale rostoucímu počtu žadatelů a dosud dosažené vysoké úspěšnosti byl Evropskou komisí a Čínou letos v létě rozšířen. V současnosti probíhá čtvrtý cyklus za účasti 105 manažerů. Kromě organizování celého pobytu hradí EU všechny poplatky za školení a poskytuje účastníkům měsíční příspěvek na životní náklady (1 000 Euro). Všichni absolventi obdrží oficiální diplom podepsaný velvyslancem EU v Číně a prezidentem Čínské komory zahraničního obchodu. Uchazeči by neměli mít žádné, nebo jen velmi omezené znalosti čínštiny. Podrobné informace o podání žádosti, dokumenty potřebné k podání žádosti a všeobecné informace o METP najdete na webových stránkáchwww.metp.net.cn nebo kontaktujte asistenční linku METP na čísle +49 69 15402 638.

Komerční sdělení

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí