Proč nezapomínat na doplňkové penzijní spoření?

štítky Penze Spoření čtení na 3 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Vlastní finanční zajištění na penzi bude pro budoucí žadatele o starobní důchod ještě důležitější, než je tomu v současnosti. Úloha vlastního spoření a investování na důchod stále roste. Pouze z jednoho finančního produktu lze přitom čerpat čím dál oblíbenější předdůchod.

Finančních produktů k zajištění na důchod je na trhu celá řada a každý si může vybrat dle svých finančních možností a sklonu k riziku. Doplňkové penzijní spoření má však své nezastupitelné místo. Důvodem je čerpání předdůchodu. Oproti klasickému čerpání úspor z jiných finančních produktů přináší předdůchod dvě zásadní výhody:

  • Předdůchodci jsou považování za státní pojištěnce pro účely placení zdravotního pojištění, takže zdravotní pojištění za ně platí stát.
  • Období čerpání předdůchodu se považuje při výpočtu starobního důchodu za vyloučenou dobu pojištění, což znamená, že období předdůchodu nesnižuje průměrnou důchodovou mzdu, ze které se vypočítává starobní důchod.

Výběr investiční strategie

Doplňkové penzijní spoření je více dynamické, než bylo penzijní připojištění, které aktuálně již nelze uzavřít. Penzijní společnosti nabízí u doplňkového penzijního spoření více investičních strategií. Odvážnější klienti si mohou zvolit dynamičtější variantu, což je při dlouhém investičním horizontu velmi důležité. Investiční strategii je možné během let změnit.

Důležitost dlouhodobého spoření

Pro možnost čerpání předdůchodu musí být splněno několik zákonných podmínek, přičemž tou základní jsou dostatečné vlastní úspory na smlouvě, když pro využití výše uvedených významných legislativních výhod musí měsíční částka předdůchodu činit alespoň 30 % průměrné mzdy, přičemž předdůchod je nutné pobírat minimálně dva roky.

Předdůchod místo předčasného důchodu

V praxi zpravidla čerpají předdůchod občané, kteří nemohou z různých důvodů pracovat až do dosažení řádného důchodového věku a přitom nechtějí volit trvale krácený předčasný důchod. Zvláště po zvýšení krácení za předčasnost od října 2023. Během čerpání předdůchodu je možné pracovat, podnikat nebo i pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Zvýšení státního příspěvku

Výhodou spoření na penzi v doplňkovém penzijním spoření je i čerpání státního měsíčního příspěvku. Od července se přitom zvyšuje maximální státní příspěvek.

  • Do konce června činí maximální státní měsíční příspěvek 230 Kč, a to při měsíční úložce na smlouvu ve výši 1000 Kč a více.
  • Od července se zvyšuje maximální měsíční státní příspěvek na smlouvu na 340 Kč, nutné je však měsíčně spořit na smlouvu 1700 Kč a více. Na minimální státní příspěvek ve výši 100 Kč měsíčně bude vznikat nárok až při měsíční úložce 500 Kč na smlouvu. Nárok na státní příspěvek mají pochopitelně oba manželé, takže za celý kalendářní rok může rodina obdržet souhrnný státní příspěvek 8160 Kč (poprvé za celý rok 2025, neboť se státní příspěvek zvyšuje v průběhu roku 2024), což je již významná částka i pro lidi s nadprůměrnou mzdou.

Důchodový mix

Základním finančním kamenem k zajištění na penzi by mělo být vyřešení vlastního bydlení, neboť případná platba nájemného je samozřejmě v penzi citelným zásahem do rodinného rozpočtu. Rovněž není vhodné se spoléhat pouze na jeden finanční produkt, vhodné je si vytvořit vlastní „penzijní portfólio“. Doplňkové penzijní spoření však nabízí možnost čerpat předdůchod, což je velmi významný benefit, navíc lze čerpat na smlouvu zajímavý státní příspěvek a při vyšších úložkách i uplatňovat daňový odpočet, i při velké konkurenci na finančním trhu je doplňkové penzijní spoření stále atraktivní.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí