Poradna: Důchodový příplatek pro žadatele s nízkými příjmy

štítky Penze Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Lenka: Celý život jsem poctivě pracovala, nikdy jsem nebyla na úřadu práce. Bohužel jsem měla nízké příjmy. Někdy jsem pracovala pouze za minimální mzdu. V létě půjdu do normálního důchodu, do předčasného důchodu jsem se kvůli nízkým příjmům neodvážila. Není pro mě nějaké zvýhodnění při výpočtu důchodu, když jsem nebrala sociální dávky a pořád pracovala?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na rozhodných příjmech a získané době pojištění. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2023. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu).

Průměrná mzda za odpracované roky

Z rozhodných příjmů se vypočítá tzv. osobní vyměřovací základ, což je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu redukuje, do částky 19346 Kč se započítává ze 100 %, od 19346 Kč do 175868 Kč se započítává z 26 %. Můžeme tedy říci, že výpočet starobního důchodu je výhodnější pro lidi s nižšími příjmy. Náhradový poměr mají lidé s nižšími příjmy značně vyšší než lidé s vysokými příjmy.

Žádný důchodový příplatek

I když jste tedy celý život pracovala a nebyla jste dokonce vůbec v evidenci na úřadu práce, tak nemáte nárok na žádný speciální důchodový příplatek. Legislativou totiž není žádný důchodový příplatek zaveden.

Vysoká doba pojištění má pozitivní vliv na výši důchodu

Vzhledem k tomu, že jste získala vysokou dobu pojištění, tak nemusíte mít strach, že byste si odchodem do řádného starobního důchodu finančně výrazně pohoršila. Životní úroveň se Vám odchodem do starobního důchodu příliš nezmění, neboť rozdíl mezi čistou mzdou pobíranou před odchodem do důchodu a starobním důchodem bude malý.

  • Např. při průměrné hrubé mzdě za odpracované roky ve výši 21000 Kč činí řádný starobní důchod při získání doby pojištění v rozsahu 46 let 18047 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí