Jak se zvyšuje průměrná čistá mzda?

čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Průměrná hrubá mzda za celý loňský rok činila 43341 Kč. Z hrubé mzdy jsou však zaměstnanci sráženy povinné přímé daně (daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění). Jak stoupla čistá mzda, kterou dostávají zaměstnanci na účet?

Z hrubé mzdy je zaměstnanci srážena daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Od roku 2024 se zdanění práce zvýšilo, neboť nově odvádí zaměstnanci i nemocenské pojištění v sazbě 0,6 %. Nemocenské pojištění je součástí sociálního pojištění.

Rozdílná čistá mzda při stejné hrubé mzdě

Dva zaměstnanci se stejnou hrubou mzdou mohou mít odlišnou čistou mzdu na účet. Důvodem je skutečnost, že výši daně z příjmu fyzických osob ovlivňují daňové slevy. V praxi je hlavním důvodem rozdílné daně z příjmu při stejně vysoké hrubé mzdě uplatňování či neuplatňování daňového zvýhodnění na děti. Měsíční částka daňového zvýhodnění na první dítě činí 1267 Kč, na druhé dítě 1860 Kč a na třetí a další dítě 2320 Kč. Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak je daňové zvýhodnění dvojnásobně vysoké. Daňové zvýhodnění může čerpat vždy pouze jeden z rodičů.

Porovnání průměrných čistých mezd

Níže v textu si porovnáme čistou mzdu u průměrné hrubé mzdy za rok 2022 a za rok 2023, v obou případech počítáme pouze s uplatněním slevy na poplatníka ve výši 2570 Kč, na kterou má nárok každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani. Porovnání je provedeno v nominální hodnotě.

  • Při průměrné hrubé mzdě za rok 2023 ve výši 43341 Kč činila čistá mzda na účet zaměstnance 34632 Kč.
  • V roce 2024 činí čistá mzda při hrubé mzdě ve výši 43341 Kč částku 34371 Kč. Čistá mzda je oproti roku 2023 nižší z důvodu zavedení nemocenského pojištění.
  • Při průměrné hrubé mzdě za rok 2022 ve výši 40353 Kč činila čistá mzda na účet zaměstnance 32424 Kč.

TIP: Kalkulačka čisté mzdy v roce 2024

I při průměrné mzdě se nemusí platit daň z příjmu

Zaměstnanec s průměrnou hrubou mzdu neplatí nic na dani z příjmu, když uplatňuje daňové zvýhodnění na tři a více dětí. V takovém případě je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu a náleží dokonce daňový bonus ve výši rozdílu mezi těmito dvěma částkami. V roce 2024 činí daňový bonus v takovém případě 1507 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí