Poradna: Odchod do předčasného důchodu a daňová vratka

štítky Daně Penze Poradna Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Jiří: Ke konci července jsem odešel do předčasného důchodu, neboť jsem se obával zhoršení podmínek. Kamarád mi teď řekl, že mám nárok na nějaký daňový přeplatek. Tomu nerozumím, když už jsem v důchodu, ale jsem za to rád. Co mám udělat, abych přeplatek dostal? Jak asi bude vysoký?

Nárok na daňový přeplatek Vám vznikne z toho důvodu, že jste během roku v plném rozsahu nevyčerpal slevu na poplatníka, protože jste pracoval pouze po část roku. Roční sleva na poplatníka činí 30840 Kč, přičemž se v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatňuje vždy v plném rozsahu, bez ohledu na počet odpracovaných měssíců a odchodu do důchodu. Zaměstnanci uplatňují slevu na poplatníka v poměrné výši 2570 Kč již při výpočtu měsíční čisté mzdy.

Jak vysokou daňovou vratku obdržíte?

Velmi zjednodušeně bude daňová vratka pouze z tohoto titulu činit 2570 Kč za každý měsíc, kdy jste nepracoval. Za měsíce srpen až prosinec by to bylo 12850 Kč. Základní podmínkou pro obdržení daňové vratky ve Vašem případě je skutečnost, že takto vysokou daň z příjmu jste během roku zaplatil na daňových zálohách.

Roční zúčtování daně

Pokud nemáte povinnost si sám podávat daňové přiznání, potom můžete požádat svého posledního zaměstnavatele o roční zúčtování daně, přičemž byste daňovou vratku obdržel právě po provedeném ročním zúčtování daně. O roční zúčtování daně je nutné požádat zaměstnavatele do 15. února. Automaticky zaměstnavatelé za zaměstnance roční zúčtování daně neprovádí, vlastní žádost zaměstnance je nutností.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

Daňové přiznání

Druhou možností, jak získat daňový přeplatek, je podání daňového přiznání. Daňové přiznání je možné podat i dobrovolně. Při příjmech pouze ze závislé činnosti se vyplňuje zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání. K vyplnění daňového přiznání byste potřeboval potvrzení o zdanitelných příjmech od bývalého zaměstnavatele. V praxi potvrzení často vyhotovují mzdové účetní při ukončení zaměstnání a předávají ho zaměstnancům současně se zápočtovým listem.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí