Poradna: Invalidní důchod z minimální mzdy

štítky Invalidita Penze Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Věra: V posledních třech letech pracuji pouze za minimální mzdu, to hlavně ze zdravotních důvodů. Uvažuji o invalidním důchodu. Jak by byl asi invalidní důchod vysoký? Kolik bych si mohla přivydělat?

Měsíční částka invalidního důchodu závisí na rozhodných příjmech před přiznáním invalidity, získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění) a přiznaném stupni invalidity. Vzhledem k tomu, že tyto údaje ve Vašem případě neznám, tak Vám nemohu ani orientačně říci předběžnou částku invalidního důchodu. Odvozovat měsíční částku invalidního důchodu pouze dle tří posledních příjmových let může být hodně nepřesné.

Žádost o invalidní důchod je bez poplatků

Při zdravotních problémech je vhodné si o invalidní důchod požádat. Podání žádosti o invalidní důchod je bez poplatků a případné zamítnutí žádosti o invalidní důchod není důvodem, proč by nebylo možné v budoucnu o invalidní důchod opětovně požádat, pokud se zdravotní stav v mezidobí zhorší. Podání žádosti o invalidní důchod je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Výdělek není omezen

Příjemci invalidního důchodu mohou mít libovolné příjmy ze závislé činnosti či samostatné výdělečné činnosti. Příjemci invalidního důchodu jsou ve výši výdělku limitováni svým zdravotním stavem a nikoliv legislativou. Vykonávaná práce by vždy svým rozsahem, náročností a náplní měla odpovídat aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Měsíční částka invalidního důchodu

Přestože neznám Váš průběh pojištění, tak jenom pro názornost uvedu měsíční částku invalidních důchodů u osobního vyměřovacího základu ve výši 17300 Kč (minimální mzda v roce 2023) při získání doby pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění) v rozsahu 47 let. Veškeré výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2024. U invalidního důchodu nenáleží výchovné na děti.

  • Invalidní důchod prvního stupně v takovém případě činí 8466 Kč
  • Invalidní důchod druhého stupně v takovém případě činí 10499 Kč
  • Invalidní důchod třetího stupně v takovém případě činí 16597 Kč

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí