Poradna: Darovaná nemovitost a daně

štítky Daně Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Jitka: Ještě studuji na vysoké škole, babička teď má zdravotní problémy a bude bydlet u rodičů v domě. Svůj byt mi babička darovala, protože jsem tam s ní během studia na vysoké škole bydlela. Jaké daně budu muset z bytu platit? Děkuji.

Daň darovací byla v minulosti zrušena, takže dary se řeší v rámci daně z příjmu fyzických osob. Vy však z obdrženého bytu darem od babičky žádnou daň z příjmu platit nebudete. Důvodem je daňové osvobození.

Legislativní úprava

Dle § 10, odstavce 3) zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. platí, že od daně z příjmu jsou osvobozeny bezúplatné příjmy při splnění některé z uvedených podmínek, přičemž jednou z nich je obdržený bezúplatný příjem od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Vy jste obdržela darem byt od babičky, příbuzné v linii přímé.

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena, pojistné se neplatí nikdy

V minulosti podléhaly úplatné převody nemovitosti dani z nabytí nemovitých věcí, takže při darování nemovitosti se ani tato daň neplatila. Aktuálně se však již daň z nemovitých věcí neplatí, byla zrušena. Sociální či zdravotní pojištění se z ostatních příjmů nikdy neplatí.

Daň z nemovitých věcí

Předpokládám, že jste již jako vlastník nemovitosti zapsána v katastru nemovitosti. To znamená, že byl podán návrh na vklad, přičemž předmětná darovací smlouva byla nezbytnou přílohou tohoto návrhu na vklad. Vlastníci nemovitosti platí každoročně daň z nemovitých věcí. Daň pro rok 2024 platí majitelé nemovitosti zapsáni v katastru nemovitosti k 1. lednu 2024. V případě, že jste nemovitost nabyla ještě koncem roku 2023, tak musíte do konce ledna podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a daň následně do konce května 2024 zaplatit. V následujících letech již daňové přiznání podávat nebudete a budete každoročně daň z nemovitých věcí platit.

Závěrem

Z darované nemovitosti budete platit pouze daň z nemovitých věcí, tak jako ostatní vlastníci nemovitosti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí