Poradna: Mám vzít hůře placenou práci nebo jít do předčasného důchodu?

štítky Penze Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Veronika: U zaměstnavatele jsem pracovala přes 20 let, nyní jsem ve výpovědní lhůtě. Mám možnost jít pracovat k jinému zaměstnavateli, ale přibližně pouze za poloviční hrubou mzdu. Do předčasného důchodu budu moci odejít v květnu. Jak mám postupovat? Jít do předčasného důchodu nebo nastoupit do práce za nízkou mzdu?

S ohledem na měsíční částku starobního důchodu bude pro Vás výhodnější nastoupit do nového zaměstnání a pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, přestože budete mít výrazně nižší hrubou mzdu, jak píšete. Řádný starobní důchod budete mít vyšší než případný předčasný důchod možná více, než byste očekávala (a to i při značném snížení mzdy), neboť předčasný důchod je trvale krácený a získá se nižší doba pojištění než při práci až do dosažení řádného důchodového věku.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

Kdo v praxi volí předčasný důchod?

Při případném odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat se značným krácením za předčasnost (od října 2023 se zvýšilo) a omezením valorizace až do dosažení řádného důchodového věku. Přestože však vychází po legislativních změnách předčasný důchod oproti řádnému důchodu finančně značně hůře, tak stále může být pro některé občany zajímavým řešením jejich životní situace, zpravidla však ze zdravotních důvodů nebo z důvodu vyčerpání podpory v nezaměstnanosti a nenalezení nového zaměstnání. Navíc při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s tím, že výdělečná činnost je až do dosažení řádného důchodového věku omezena. Občané, kteří nemají zdravotní problémy a mají zaměstnání, volí v praxi odchod do předčasného důchodu většinou jenom z rodinných důvodů (např. z důvodu pomoci se vnoučaty).

Evidence na úřadu práce

V případě, že byste nechtěla nastoupit do uváděné práce za nízkou mzdu, tak se můžete evidovat na úřadu práce. Občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců a doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se hodnotí do doby pojištění pro výpočet důchodu jako náhradní doba pojištění. Během evidence na úřadu práce byste měla čas hledat finančně zajímavější pracovní uplatnění. Při evidence na úřadu práce je však nutné plnit zákonné povinnosti vyplývající z evidence na úřadu práce.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí