Poradna: Ukončení neziskové činnosti a daně za rok 2023

štítky Daně Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Bedřich: Od března jsem zaměstnancem a žádné jiné příjmy nemám. V lednu a v únoru jsem ještě podnikal, doběhly mi pouze nějaké vymáhané pohledávky, zisk přibližně pouze 25000 Kč. Jak to budu mít s daněmi za rok 2023?

Vzhledem k tomu, že máte za rok 2023 daňový základ z podnikání ve výši 25000 Kč, tak musíte vyplnit a odevzdat daňové přiznání, přestože jste od března již pouze zaměstnancem. Současného zaměstnavatele tedy nemůžete požádat o roční zúčtování daně. Současně budete muset vyplnit i přehledy pro příslušnou zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

K vyplnění daňového přiznání budete potřebovat od svého zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech. Do daňového přiznání uvedete všechny své zdanitelné příjmy, tedy ze závislé činnosti i samostatné výdělečné činnosti. Do přehledů budete uvádět pouze daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti.

Minimální pojistné

Sociální i zdravotní pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu. Váš skutečný vyměřovací základ za dva měsíce ve výši 12500 Kč (tj. polovina daňového základu) je nižší než minimální vyměřovací základ za dva měsíce výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Sociální i zdravotní pojištění se vypočítá z minimálních vyměřovacích základů.

  • Minimální vyměřovací základ za dva měsíce výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti pro výpočet sociálního pojištění v roce 2023 činí 20162 Kč, takže sociální pojištění je 5888 Kč (20162 Kč × 29,2 %).
  • Minimální vyměřovací základ za dva měsíce výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti pro výpočet zdravotního pojištění v roce 2023 činí 40324 Kč, takže zdravotní pojištění je 5444 Kč (40324 Kč × 13,5 %). Od vypočteného ročního pojistného se odečtou zaplacené zálohy za tyto dva měsíce.

TIP: Kalkulačka daně z příjmu z podnikání za rok 2023

Žádný nedoplatek na dani z příjmu

Na dani z příjmu fyzických osob nebudete mít vzhledem k nízkému daňovému základu z podnikání žádný nedoplatek, neboť v daňovém přiznání uplatníte slevu na poplatníka v plném rozsahu 30840 Kč. Dokonce ještě obdržíte daňový přeplatek, přesná částka závisí na Vaši detailní daňové situaci, kterou neznám.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí