Poradna: Čtyři sourozenci a zdaněná nemovitost

štítky Daně Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Věra: Jsme čtyři sourozenci a jsme v katastru nemovitosti uvedeni jako spoluvlastníci staršího domku, který jsme zdědili v roce 2023 po zemřelé babičce. Ani jeden z nás sourozenců v dané nemovitosti nebydlí. Jaké máme daňové povinnosti? Budeme platit dědickou daň? Jak se platí daň z nemovitosti, když každý vlastníme pouze 25 % dané nemovitosti?

Daň dědická byla v minulosti zrušena, dědickou daň tedy nebude platit ani jeden z vás sourozenců. Nebudete ani platit daň z příjmu fyzických osob, neboť dle § 4a) zákona o dani z příjmu platí, že od daně z příjmu fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu. Z dědictví se rovněž nikdy neplatí sociální a zdravotní pojištění.

Daň z nemovitých věcí

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2024 musí podat všichni občané, kteří nabyli nemovitost během roku 2023. Není přitom rozhodující, zdali koupí, darem nebo dědictvím. Ve všech těchto případech se platí daň z nemovitých věcí. Pro rok 2024 platí daň z nemovitých věcí všichni občané, kteří jsou jako vlastníci uvedeni v katastru nemovitosti k 1. lednu 2024.

Termín daňového přiznání

Při nabytí nemovitosti v roce 2023 je nutné podat do konce ledna 2024 daňové přiznání pro rok 2024 a následně daň z nemovitých věcí zaplatit (částka se liší v závislosti na typu nemovitosti, lokalitě, velikosti …, tyto údaje se uvedou do daňového přiznání). V daňovém přiznání vypočtená daň z nemovitých věcí se platí do konce května 2024. V případě, že je částka daně vyšší než 5000 Kč, tak ji lze uhradit ve dvou splátkách (do konce května a do konce listopadu).

Určení společného zástupce

Pokud si jako spoluvlastníci určíte společného zástupce, tak ten sám podá daňové přiznání k celé předmětné nemovitosti. Druhou možností je, že si každý spoluvlastník podá sám daňové přiznání, kde se uvede spoluvlastnický podíl a zdaní spoluvlastnický podíl. Uvedený postup je upraven v § 13a) odstavcích 4) a 5) zákona o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí