Poradna: Podnikám a změním od července zdravotní pojišťovnu

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Leoš: Jsem OSVČ a platím měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Od července však přejdu k jiné zdravotní pojišťovně. Jaké to má pro mě povinnosti s ohledem na platbu daní?

Na výpočet daně z příjmu a sociálního pojištění nemá vůbec žádný vliv, u jaké zdravotní pojišťovny působící na trhu jste aktuálně pojištěn. Na výpočet zdravotního pojištění to však samozřejmě vliv má, neboť povinné zdravotní pojištění musí být placeno řádně a včas na účet správné zdravotní pojišťovny. Se změnou zdravotní pojišťovny během roku se pro Vás měsíční zálohy nemění. Měsíční částka záloh na zdravotním pojištění odpovídá dosaženému hrubému zisku za rok 2022.

Splatnost záloh

Měsíční záloha na zdravotním pojištění musí být uhrazena do 8. dne následujícího měsíce. To znamená, že ještě do 8. července musíte staré zdravotní pojišťovně uhradit zálohu za červen. Na účet nové zdravotní pojišťovny pošlete až zálohu za červenec, kterou budete platit začátkem srpna. Změna zdravotní pojišťovny Vám samozřejmě nemůže přinést žádnou úsporu na zdravotním pojištění. Sazba zdravotního pojištění a samotný výpočet je u všech zdravotních pojišťoven stejný. Jednotlivé zdravotní pojišťovny si konkurují různými benefity, nižším zdravotním pojištění však nikoliv.

Pozor na dva přehledy

Všechny OSVČ musí za příslušný rok odevzdat na své zdravotní pojišťovně přehled. Za rok 2022 budete muset odevzdat přehled na obě zdravotní pojišťovny, tedy na starou i novou. I když jste u staré zdravotní pojišťovny pojištěn pouze do konce června 2023 a v dobu podání přehledu za rok 2023 (např. v dubnu 2024) Vám to přijde už jako minulost a uzavřená kapitola, tak stejně budete muset ještě přehled na starou zdravotní pojišťovnu odevzdat.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí