Pojistné ze mzdy

štítky Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Při práci na klasickou pracovní smlouvu, ať už na zkrácený úvazek nebo na plný úvazek, se z hrubé mzdy vždy odvádí sociální a zdravotní pojištění. Povinné pojistné nemůže být, na rozdíl od daně z příjmu, nulové. Jak vysoké je pojistné?

Při výpočtu sociálního pojištění a zdravotního pojištění se neuplatňují žádné daňové slevy a daňové odpočty, tak jako je tomu při výpočtu daně z příjmu. Zaměstnanci odvádí sociální i zdravotní pojištění prostřednictvím svého zaměstnavatele, který za ně rovněž povinné pojistné platí. Sociální a zdravotní pojištění můžeme nazvat povinnou daní, která je (až na výjimky a nadstandardní mzdy) v procentním vyjádření u všech zaměstnanců stejně vysoká.

Zdravotní pojištění se platí na účet příslušné zdravotní pojišťovny, přičemž na trhu působí aktuálně sedm zdravotních pojišťoven a každý pojištěnec má právo na změnu zdravotní pojišťovny jednou za 12 kalendářních měsíců, a to buď od 1. ledna nebo 1. července. Případnou změnu zdravotní pojišťovny musí zaměstnanec vždy oznámit zaměstnavateli. Sociální pojištění se platí na účet místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.

Sazby pojistného

Na zdravotním pojištění je zaměstnanci z hrubé mzdy sraženo 4,5 % a dalších 9 % na zdravotním pojištění za zaměstnance platí zaměstnavatel. Na sociálním pojištění je zaměstnanci z hrubé mzdy sraženo 6,5 % a dalších 24,8 % na sociálním pojištění za zaměstnance platí zaměstnavatel.

Dvě zaměstnání a povinné pojistné

Zaměstnanci pracující pro dva zaměstnavatele současně za stejnou hrubou mzdu odvádí z obou zaměstnání odlišné částky na dani z příjmu, neboť u zaměstnavatele, u kterého podepíší prohlášení k dani uplatní daňové slevy a u druhého již nikoliv. Sociální pojištění a zdravotní pojištění je v těchto případech stejně vysoké, nedochází k žádné úlevě při výpočtu z důvodu výkonu druhé práce.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí