Covid–19 a provozní financování firem

štítek Koronavirus čtení na 3 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Z důvodu epidemie koronaviru má řada podnikatelů a firem problémy s cash-flow, pokles příjmů z prodeje zboží a služeb je v mnoha případech značný, přičemž je nutné hradit fixní výdaje. Alespoň částečným řešením mohou být úvěry z programu COVID II od ČMZRB.

Pro národní ekonomiku je velmi důležité, aby co nejvíce firem a podnikatelů dokázalo aktuálně finančně složitou dobu zvládnout, jednou z forem státní pomoci je čerpání zvýhodněných úvěrů nebo bankovních záruk pro financování provozu. Dne 30. března 2020 vyhlásila Českomoravská záruční a rozvojová banka ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu program COVID II. Žádosti jsou přijímány pouze na oficiálních formulářích. „O ručení za úvěr u komerčních bank a o finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 miliónu korun mohou žádat nejenom podnikatelé jako vlastníci malých a středních firem, ale i živnostníci," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Podmínky zaručeného úvěru

Záruka ČMZRB se poskytuje až do 80 % částky jistiny komerčního úvěru, jehož maximální částka činí 15 mil. Kč, přičemž doba ručení je až tři roky. Podnikatelé však mohou zaručený úvěr čerpat pouze na provozní výdaje, jako jsou např. mzdy, energie, pořízení zásob či úhrada faktur. Program COVID II je určen pro živnostníky, malé a střední podnikatele podnikající v České republice a profinancování se vztahuje k aktivitám mimo území Prahy. „Každý, tedy i zvýhodněný úvěr, je nutné zaplatit, proto je nezbytné komunikovat se stávajícími zákazníky a hledat cesty k získání nových zákazníků, aby bylo z firemních příjmů možné hradit pravidelné úvěrové splátky," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Druhé kolo COVID II

V prvním kole záručního programu COVID II požádalo o záruku za provozní úvěr více než 700 žadatelů, přičemž hodnota úvěrů přesahuje 1,5 miliardy. Druhé kolo programu COVID II bude spuštěno 20. dubna 2020. „Žadatelé by měli postupovat rychle, neboť každý program s finanční podporou je omezený. Program podporují všechny komerční banky, které nabízejí firemní financování. S výběrem vhodné banky a vyřízením úvěru rádi pomůžeme," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

COVID Praha

ČMZRB připravila ve spolupráci s hlavním městem Praha program COVID Praha, který pomůže živnostníkům, malým a středním podnikatelům působících na území Prahy finančně postižených epidemií koronaviru s provozním financování. Program bude vyhlášen 20. dubna a příjem žádosti bude spuštěn 21. dubna.

Koronavir jako šance na další růst

Úspěšní podnikatelé, kteří zvládli finanční krizi, ve svém podnikatelském plánování zpravidla počítali s možným nečekaným finančním vývojem a mají vytvořeny vlastní firemní mechanismy, jak postupovat a co nejvíce v krátkém čase snížit veškeré výdaje a přitom současně se co nejrychleji přizpůsobit ekonomické situaci. Snížit příjmové výpady se podařilo zejména podnikatelům, kteří rychle reagovali a posílili on-line komunikaci se zákazníky a v maximální míře využili prodeje přes internet, úloha moderních technologií je velmi důležitá i v menších firmách. „Pro podnikatele, kteří posílili úlohu firemní digitalizace, může být současná ekonomicky náročná doba právě odrazovým můstkem k dalšímu rozvoji a růstu," optimisticky dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Řízení cash-flow je nutností

Všichni úspěšní podnikatelé velmi pečlivě řídí své cash-flow. Zakázka nekončí vystavením faktury, ale až připsáním platby na účet. Z dlouhodobého hlediska se velmi osvědčuje spolupráce s ověřenými odběrateli a při uzavírání nových smluv dostatečné prověření nového zákazníka. Minimalizace neuhrazených faktur je jednou ze základních podmínek udržování zdravého firemního finančního toku. „Program COVID-II tedy není řešením pro firmy, které byly v červených číslech již před epidemií koronaviru, v těchto případech je nutné provést zásadní firemní strukturální změny," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Tiskové zprávy FINFOCUS

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí