Finanční produkty a daně

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Stát podporuje zodpovědné finanční chování i formou nižší daňové povinnosti z důvodu uplatnění daňových odpočtů. Jak snižují splátky hypotéky či platby na životní pojištění a doplňkové penzijní spoření daň z příjmu za rok 2019?

Při splnění zákonných podmínek snižují finanční produkty daňový základ. Každá tisícikoruna daňového odpočtu přináší přitom daňovou úsporu 150 Kč. Všechny daňové odpočty se uplatňují až celý kalendářní rok. Daňoví poplatníci mající povinnost podat daňové přiznání uplatní daňové odpočty právě až v daňovém přiznání. „Úspory je možné dosáhnout pouze na dani z příjmu fyzických osob, na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemají finanční produkty vliv," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Odpočet hypotéky až 300000 Kč

Od základu daně za rok 2019 je možné odečíst zaplacené úroky z úvěru na bydlení, ať už se jedná o hypotéku či úvěr ze stavebního spoření. Jestliže jsou účastníky smlouvy více občanů, tak daňový odpočet uplatní buď jeden z nich, nebo všichni rovným dílem. „Nárok na uplatnění daňového odpočtu vzniká pouze v případě, že je úvěrem řešena vlastní bytová situace poplatníka, např. na chalupu či pronajímaný byt daňový odpočet uplatnit nelze," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Spoření na penzi

Daňový základ za rok 2019 snižují vklady na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, a to až o částku 24000 Kč. Pro účely vkladu na smlouvu se však hodnotí vlastní vklady nad 1000 Kč měsíčně. Na maximální daňový odpočet tak dosáhnou např. občané spořící si pravidelně na smlouvu 3000 Kč měsíčně i občané, kteří si spoří pravidelně 1000 Kč měsíčně a v prosinci 2019 poslali na svoji smlouvu mimořádný vklad 24000 Kč. Pro mimořádné vklady koncem roku nabízí penzijní společnosti službu daňového automatu. „Pro účely daňové odpočtu se ale nehodnotí příspěvky zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu, což je v praxi oblíbený firemní benefit," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

U životního pojištění není smlouva jako smlouva

Rovněž vklady na smlouvu o životním pojištění mohou snížit základ daně až o 24000 Kč, podmínkou však je že ve smlouvě je výplata pojistného sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a k výplatě pojistného dojde nejdříve v roce, kdy dosáhne občan 60 let a ještě nesmí být ze smlouvy umožněna průběžná výplata peněžních prostředků během trvání smlouvy. Smluv o životním pojištění může mít každý občan více, pro účely daňového dopočtu se při splnění zákonných podmínek roční vklady na smlouvy sčítají. „V praxi mají někteří občané dvě smlouvy, přičemž u jedné mohou daňový odpočet uplatnit a u druhé nikoliv," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Pozor na zdanění investic

Zatímco se zdaněním výnosu např. na bankovních účtech nebo smlouvě o stavebním spoření nejsou žádné daňové povinnosti, neboť tento výnos podléhá automaticky 15% srážkové dani, tak např. příjem z prodeje cenných papírů (včetně souvisejících výdajů) je nutné uvést do daňového přiznání jako příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu a zdanit, výjimkou je splnění zákonných podmínek pro daňové osvobození. Při plánování prodeje cenných papírů je tedy vhodné zohlednit i daňové hledisko. Za rok 2019 přitom nelze pro zdanění investic použít dvoustránkový daňový formulář, musí se vyplnit čtyřstránkový daňový tiskopis. „Od daně z příjmu je osvobozen příjem z prodeje cenného papíru, jestliže za rok 2019 nepřesáhl 100000 Kč nebo jestliže mezi nabytím a prodejem uplynula lhůta tří let," sděluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Daňové přílohy

Všechny částky snižující roční daňovou povinnosti formou daňového odpočtu je nutné doložit k daňovému přiznání v listinné podobě jako přílohu, jedná se o potvrzení banky, pojišťovny a penzijní společnosti. Příslušné finanční instituce zasílaly tato potvrzení začátkem roku 2020, případně stačí si je vyžádat.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Tiskové zprávy FINFOCUS

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí