Mzdy v Česku se zvyšují

čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Ve druhém čtvrtletí letošního roku činila průměrná hrubá měsíční mzda 27 297 Kč. Meziročně se zvýšila o 3,9 %. Protože se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,2 %, tak reálná mzda stoupla o 3,7 %.

Mzdová situace v Česku je z důvodu dobré kondice ekonomiky příznivá. Nezaměstnanost v Česku je nejnižší z členských zemí EU a v srpnu dosahovala dle měření Eurostatu (Pressemitteilung Nr. 186/2016) jen 3,9 %.

Dalšími zeměmi s nízkou nezaměstnaností jsou: Německo (4,2 %), Malta (4,8 %), Velká Británie (4,8 %), Maďarsko (5,1 %), Nizozemí (5,8 %), Polsko (5,9 %), Rumunsko (6,0 %), Dánsko (6,2 %), Lucembursko (6,2 %), Rakousko (6,2 %) a Estonsko (6,8 %). Nejvyšší nezaměstnanost v srpnu byla v Řecku (23,4 %), Španělsku (19,5 %), Chorvatsku (12,9 %), Kypru (12,1 %) a Itálii (11,4 %).

Průměrná mzda versus medián mezd

V Česku, stejně jako v ostatních vyspělých zemích světa, nepobírá průměrnou a vyšší mzdu polovina zaměstnanců, ale přibližně jedna třetina. Důvodem je nadhodnocení průměrné mzdy z důvodu započtení mezd nadstandardně placených zaměstnanců, jejichž mzdy stoupají nejvíce.

Lepší vypovídací schopnost o mzdové úrovni má medián mezd. Medián mzdy je výše mzdy zaměstnance nacházejícího se svou mzdou přesně uprostřed při seřazení všech mezd v národním hospodářství od nejvyšší po nejnižší. Medián mezd je ve všech zemích nižší než průměrná mzda. V Česku je však rozdíl oproti západoevropským zemím nižší, neboť mzdové rozdíly v Česku jsou v rámci zemí EU jedny z nejnižších. Za druhé čtvrtletí letošního roku dosahoval medián mezd 23 047 Kč, tedy 84,4 % průměrné mzdy.

Struktura mezd v ČR

Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku stoupá, každoročně tedy pracuje více zaměstnanců za vyšší mzdu než v předcházejícím roce. V přiložené tabulce máme uvedeno, kolik procent zaměstnanců pracovalo v jednotlivých mzdových intervalech v letech 2011, 2013 a 2015. Zatímco v roce 2011 pracovalo za mzdu do 10 000 Kč 5,23 % zaměstnanců, tak v roce 2015 pracovalo za mzdu do 10 000 Kč jen 2,91 % zaměstnanců. Hrubou mzdu vyšší než 30 000 Kč pobíralo v roce 2011 22,76 % zaměstnanců, v roce 2015 dokonce 29,10 % zaměstnanců.

 Pásmo hrubé mzdy Rok
2011 2013 2015
do 10 000 5,23 4,56 2,91
10 001 až 12 000 5,86 6,13 6,20
12 001 až 14 000 6,48 6,21 5,73
14 001 až 16 000 7,53 7,25 6,39
16 001 až 18 000 8,13 7,97 6,78
18 001 až 20 000 8,65 8,23 7,64
20 001 až 30 000 35,35 35,26 35,25
30 001 až 40 000 12,61 13,39 16,10
40 001 a více 10,15 11,00 13,00

Pramen: Český statistický úřad, Struktura zaměstnanců podle výše hrubé měsíční mzdy (1998 – 2015)

Petr Gola

Další články k tématu Mzdy v ČR

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí