Spotřební daně (vč. „ekologických daní“)

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Ekologické daně Zavedení tzv. ekologických daní vyplývá ze závazků plynoucích ze členství České republiky v Evropské unii. Od 1. ledna 2008 bude zavedena daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv. Sazby daně jsou stanoveny v minimální výši požadované EU pro neobchodní použití.

Elektřina, zemní plyn a pevná paliva (uhlí) jsou zdanitelná v okamžiku dodání konečnému spotřebiteli. Pokud jsou dodávány např. mezi obchodníky, tak povinnost daň přiznat a zaplatit nevznikne. Kromě zdanění v okamžiku dodání jsou energetické produkty a elektřiny zdanitelné rovněž tehdy, pokud byly spotřebovány jako nezdaněné. K nabývaní nezdaněných nebo osvobozených energetických produktů a elektřiny je třeba zvláštních povolení.

Jednotlivé komodity mají různé sazby daně a vztahuje se na ně různé daňové zvýhodnění:

U elektřiny je sazba daně stanovena ve výši 28,30 Kč/MWh a od daně je osvobozena například elektřina z obnovitelných zdrojů, elektřina spotřebovaná pro výrobu elektřiny a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, k provozování drážní dopravy, při elektrolytických a metalurgických procesech a mineralogických postupech. Osvobozena je i elektřiny použitá ke krytí ztrát v distribučních soustavách.

U zemního plynu je sazba daně stanovena ve výši 30,60 Kč/MWh pro topení a pro pohon stacionárních motorů. Sazba daně pro zemní plyn sloužící k pohonu motorových vozidel je stanovena ve výši 0 Kč/MWh s tím, že se do roku 2020 postupně navýší na úroveň 264,80 Kč/MWh. Od daně je osvobozen zemní plyn pro výrobu tepla v domácnostech a domovních kotelnách, pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (za předpokladu, že teplo je dodáváno domácnostem), pro pohon obchodních lodí. Dále je osvobozen zemní plyn použitý v metalurgických procesech, k mineralogickým postupům nebo k jinému účelu než pro výrobu tepla a pohon motorů. Od daně jsou osvobozeny též technické ztráty zemního plynu.

U pevných paliv je sazba daně stanovena ve výši 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku. Osvobozena jsou pevná paliva použitá k výrobě elektřiny, pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (za předpokladu, že teplo je dodáváno domácnostem). Dále jsou pevná paliva osvobozena, pokud jsou použita k mineralogickým postupům a metalurgickým procesům, k výrobě koksu a k jiným účelům, než k výrobě tepla a pohonu motorů. Od daně jsou osvobozeny technické ztráty pevných paliv.

Tiskové oddělení Dům financí

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí