Konec poplatků za úvěrové účty v Čechách? Ale s jakými dopady

štítky Bankovní poplatky Účty Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

foto: ilustrační fotografie

Poplatek za vedení úvěrového účtu je aktuálně hojně používaným slovním spojením. Na internetu lze nalézt celou řadu článků věnujících se právě této problematice. Často jsou však banky staveny do role zlého vykořisťovatele. Pojďme se proto na danou otázkou podívat jejich očima a zkusme přemýšlet o tom, jaké dopady může přinést zrušení tohoto poplatku, ať už pozitivní, či negativní.

Uvědomme si, že banka je podnikatelský subjekt jako každý jiný. Jejím cílem je realizace zisku, díky kterému banka může rozvíjet své aktivity, ale také vytvářet jakési polštáře. Tyto polštáře pak mohou utlumit dopad negativního tržního vývoje nejen na banku samotnou, ale také v druhé řadě na její klienty.

Zdrojem zisku banky jsou buď úrokové sazby z úvěrových produktů, nebo poplatky. Vezmeme-li si jako příklad úvěrové produkty, pak takovýto produkt může mít ve srovnání s konkurenčními bankami nízké úrokové sazby, ale zase vysoké poplatky za správu a naopak – vyšší úrokové sazby, ale nižší správní poplatky. Důležité je brát v potaz obojí.

Aby banky udržely stejnou míru ziskovosti úvěrových produktů, lze očekávat navýšení úrokových sazeb. V okamžiku, kdy budou poplatky za vedení úvěrového účtu označeny za neoprávněné, banky navýší úrokové sazby a klienti ve finále zaplatí stejně, ne-li více.

Pojďme dál.

Představme si situaci, kdy by navíc banky byly nuceny vrátit zpět klientům již uhrazené poplatky. Pokud by se jednalo pouze o jednoho klienta, pak může hovořit o částkách v průměru kolem 10 000 Kč. Jestliže však těchto klientů bude velké množství, banka bude muset pro výplatu nejspíše využít část svých zdrojů. Co se stane? Nejenomže banky navýší úrokové sazby o náklady spojené se správou úvěru, protože tento poplatek již nebudou moci klientům účtovat, ale navíc také o určité procento, které jim pomůže kompenzovat „ztrátu“ z vrácení dříve přijatých poplatků. Finální dopad na klienta tak může být takový, že zaplatí více než nyní.

Proč tedy poplatek vůbec rušit?

Zrušení poplatku a jeho zahrnutí do úrokové sazby může přispět k vyšší transparentnosti úvěrového trhu. Klienti se totiž orientují především podle úrokových sazeb. Bohužel ostatní poplatky berou málokdy v potaz.

V případě hypotečních úvěrů by přínos zrušení poplatku za vedení úvěrového účtu spočíval také ve zlepšení možnosti plánování výdajů domácností. Jestliže bude poplatek součástí úrokové sazby, pak bude stejně jako úrokové sazby fixován na předem sjednané období. Kdežto jsou-li náklady vyjádřeny v podobě poplatku, je možnost plánování ztížena tím, že banka tento poplatek může kdykoli změnit.

Šárka Pešková

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí