Co je to marketingový audit a proč je pro vás zásadní?

Komerční sdělení

foto: shutterstock.com, ilustrační fotografie

Pakliže začínáte s podnikáním nebo již podnikáte, určitě jste někdy zaslechli pojem marketingový audit, či analýza marketingové strategie. Zní vám to jako nepodstatný krok, který je náročný a ve výsledku nic nepřinese? Pak vás přesvědčíme o opaku. V následujícím článku se dočtete, co to marketingový audit je, k čemu je dobrý a jak v praxi vypadá.

Co to je marketingový audit?

Každý podnikatel ve snaze oslovit zákazníka má (nebo by měl mít) určitou marketingovou strategii, skrze niž cílí na potenciální klienty. Marketing je ale nanejvýš dynamická oblast a každou marketingovou strategii je proto třeba pravidelně aktualizovat. Marketingový audit vám při tom může zásadně pomoci. Skrze něj zjistíte veškeré slabiny dosavadní strategie a zlepšíte ji o desítky až stovky procent.

V praxi se pak zcela jednoduše jedná o systematické a pravidelné naslouchání vašim klientům, jejich požadavkům a potřebám, a následné vytvoření odpovídající strategie.

Audit vám pomůže zjistit, zda:

  • cílíte na správnou skupinu
  • máte cílovou skupinu správně definovanou
  • k tomu používáte vhodných komunikačních kanálů
  • máte funkční webové stránky
  • image vaší značky odpovídá požadavkům zákazníka
  • a mnoho dalšího

Proč je marketingový audit tak zásadní?

Marketingový audit vám na prvním místě pomůže cílit kampaň tak, aby skutečně vydělávala. K analýze marketingové strategie však velice často dochází až tehdy, když něco nefunguje. To je ale chyba. Mezi čtyři nejdůležitější zásady analýzy patří:

  • komplexnost
  • systematičnost
  • objektivita
  • pravidelnost

Aby byla analýza skutečně efektivní, je tedy dobré, aby probíhala pravidelně, nezávisle na reálné krizi či vyvstalých problémech. Problémům by měla ideálně předcházet.

I pokud tedy máte pocit, že váš business funguje jak má, nepodceňujte marketingovou analýzu. Kdyby nic jiného, vždy vám může pomoci zjistit, jak se ještě více zlepšit.

Jak analýza marketingu vypadá?

Interní vs. externí analýza

Marketingová analýza může být buď interní nebo externí. Můžete ji tedy dělat uvnitř své firmy a nebo pro její účely najmout třetí stranu. Nevýhodou interní analýzy je, že nikdy nebude zcela objektivní. Člověk provádějící analýzu své firmy zpravidla nemá srovnání a inherentně směřuje pozornost především k oblastem, ve kterých očekává nějaký problém. Externí analýzu naopak provádí strana, která má srovnání i s jinými firmami a výsledky tak pravděpodobně budou efektivnější.

TIP: Přečtěte si jak přistupují k marketignové strategii profesionálové z agentury myTimi.

Jednotlivé sektory marketingového auditu

Sektorů, které je třeba pro marketingový audit vzít v potaz, je mnoho. Na základní rovině se jedná o analýzu marketingového prostředí (vnitřního i vnějšího), marketingové strategie, oblasti SEO, funkčnosti webu i sociálních médií. Analýza marketingového prostředí pomůže zlepšit komunikaci se zákazníkem, analýza strategie pak zvýší funkcionalitu nastaveného plánu. Analýza SEO oblasti a webu vám pomůže zvýšit návštěvnost i konverze.

Samotná analýza je poměrně komplikovanou záležitostí, proto se neváhejte obrátit na odborníka. Externí specialista dokáže váš dosavadní marketing zhodnotit ze všech úhlů pohledu a odhalí tak problémy, které byste sami nepostřehli. Díky funkční analýze pak budete schopni cílit svou marketingovou strategii tak, aby skutečně vydělávala.

Komerční sdělení

Praktické

Populární na Dům financí