Phoenix Investor radí – není důležité, kdy vstoupíte na trh, ale důležité je být na trhu

Komerční sdělení

foto: shutterstock.com, ilustrační fotografie

Za poslední období roku 2020 klesly některé akciové indexy přibližně o 20-35 %. Byl to největší pokles od propuknutí krize v r. 2008. Při investování do akcií a cenných papírů jsou takové poklesy přirozené. Z dlouhodobého hlediska nabízejí příležitost nakoupit levněji a zvýšit tak celkový výnos.

Jak má správný investor reagovat na poklesy akciových trhů

Za poslední období roku 2020 klesly některé akciové indexy přibližně o 20-35 %. Byl to největší pokles za uvedené období od propuknutí finanční krize v r. 2008. Při investování do akcií a cenných papírů jsou takové poklesy přirozené. Z dlouhodobého hlediska nabízejí příležitost nakoupit levněji a zvýšit tak celkový výnos a profit investora.

Jak byste měli nebo neměli zareagovat na poklesy trhu?

Za loňskými poklesy trhů byla převážně obava lidí z neznámého koronaviru COVID-19. Problémem recese nebyl však samotný virus, ale spíše reakce lidí na něj, emoce a strach z nepředvídatelného dopadu, který situace způsobená koronavirem bude mít v rámci globálního světa. Faktem zůstává ekonomický pokles v HDP způsobený lockdownem v mnoha zemích.

Chování lidí a jejich reakce na virus mají zásadní vliv na ekonomiku a lidé očekávají, že situace může být ještě horší. Vzniká tak obava, jak tato negativní očekávání budou ovlivňovat zisky firem. Na základě těchto reakcí během první vlny pandemie, v období od března do května 2020, akciový trh začal klesat a v některých týdnech poklesly některé akciové indexy oproti nejvyššímu bodu přibližně až o 30 %.

V daném období se investoři marně snažili správně načasovat svou investici. Mnoho lidí investování často i roky odkládá v naději výhodnějšího nákupu v budoucnosti. Mnohdy však jde o zbytečné otálení, které je připravuje o výdělky. V konečném důsledku ti, co dlouho váhají, svůj majetek znehodnocují a přicházejí tak o peníze.

Lidé se mylně snaží svou investici načasovat. Hlavně začínající investoři chtějí všemožně najít najít nejlevnější pozici na zainvestování a vstup na trhy. Na druhé straně hledají vrchol trhů na odprodej pozic, a tím chtějí vydělat co nejvíce. Snaží se ovládat pohyby na trhu a ovládat tak svůj finanční majetek.

Tato představa je zdánlivě logická, ale ve skutečnosti je to boj s větrnými mlýny. Mnohem více peněz vždy investoři ztratili čekáním na ten správný okamžik, který nemusí nikdy přijít, a připravováním se na korekce nebo předvídáním korekcí, jak v korekcích samotných.

Phoenix Investor
foto: shutterstock.com, ilustrační fotografie

Počítejte s tím, že trhy nikdy nebudou jen růst, ale mohou i klesat

Žádné fondy ani akcie nedokáží roky či desítky let každodenně jen růst. Je třeba se připravit na poklesy vašeho investičního portfolia. Problémem je, že lidé se často chovají stádovitě bez hlubšího uvážení, a tak investují hlavně do oblastí, které již rostou, což v konečném důsledku znamená, že kupují dráž. Např. i když se v lednu 2020 americké akcie pohybovaly blízko historických maxim, neznamenalo to automaticky, že nemohou dále růst. To však nevylučuje ani možnost, že může nastat i korekce, která vlivem zmíněné pandemie koronavirus COVID 19 skutečně v únoru a březnu 2020 na pár měsíců nastala.

O peníze investoři nepřišli, pouze poklesla jejich aktuální hodnota

Je nepříjemné, pokud vám přijde poštou nebo e-mailem výpis, na kterém najednou vidíte menší částku, než jste investovali, nebo sledujete vaše investice přes aplikace v on-line prostředí a vidíte pokles ze dne na den.

Nicméně to, že jste o peníze přišli, je stále jen teoretické vyčíslení. Znamená to, že máte stále stejný počet akcií nebo podílů ve fondu, pouze jejich momentální cena klesla. V podstatě ztráta je pouze teoretická a potvrdíte ji pouze tehdy, pokud si finanční prostředky vyberete, tedy prodáte podíly za nižší cenu, než jste v daném čase nakoupili.

Je to něco podobného jako koupě nového auta. Jeho cena již druhý den po prodeji okamžitě klesá o 10 %. Stále máte auto, ale v současnosti byste ho prodali za méně výhodnou cenu. Pokud však počkáte dostatečně dlouho, můžete auto prodat s několikanásobným ziskem, např. jako žádaného veterána daného modelu auta.

Stejně je třeba se dívat i na podíly a kolísání jejich ceny v čase. Stále jste jejich vlastníkem a pokud počkáte, cena téměř vždy poroste. V moderní historii finančních a kapitálových trhů, sahající téměř sto let do minulosti, jsme byli svědky jen pěti propadů akciových trhů větších než 40 %. Netřeba se proto bát, že proděláte, jen je třeba počítat s tím, že hodnota vašich podílů může v čase výrazněji kolísat.

Nikdo nedokáže předvídat vývoj finančních trhů

Nikdo z nás nezná budoucnost, nevíme, zda pokles trhů bude pokračovat nebo se naopak zastaví a trhy znovu porostou.

I bez toho, abyste znali budoucnost, můžete ovlivnit váš postoj a reakce směrem k vašim investicím a investováním.

Základním pravidlem úspěšného investování, na které je třeba při investování pamatovat, je to, že nikdo nedokáže předvídat vývoj finančních trhů. Myslet si opak je chybou. Budete pak jako investor se svými investicemi stále nespokojeni a v konečném důsledku nezískáte tak velký výnos, jaký vám trhy nabízejí. Existuje několik důvodů, proč není možné naučit se ovládat pohyby na finančních trzích. V první řadě jsou to naše přirozené vlastnosti a emoce, kterým lidé podléhají. Dalšími faktory jsou nedostatek informací nebo naopak neschopnost obsáhnout obrovské kvantum informací. V neposlední řadě je příčinou samotná živelnost ekonomiky a společnosti. Tak jako v lidské psychice ani v ekonomice neplatí stále vztah, kdy jedna akcie vždy vyvolá konkrétní reakci (Einsteinova teorie zákon akce a reakce zde platí také).

Přehnané sebevědomí, ale i strach ze ztrát jsou emoce, které dominují myslím většiny investorů, zejména začínajícím. Jde o tzv. kognitivní omezení mysli, které jsou největším nepřítelem úspěšného investování.

Nikdy nepřestávejte investovat pravidelně

Systematický investiční plán jako lék

Systematický investiční plán (SIP) je plán, ve kterém investoři uskutečňují pravidelné stejné platby do podílového fondu nebo ETF, investičního obchodního účtu nebo do penzijního účtu, např. i přes II. pilíř důchodového zabezpečení. SIP umožňuje investorům pravidelně šetřit menší částky peněz a zároveň těžit z dlouhodobých výhod průměrování nákladů Cost averrage efecto (CAE). Použitím správné investiční strategieCAE investor nakupuje investici pomocí pravidelných rovnoměrných převodů finančních prostředků pro postupné budování majetku nebo investičního portfolia.

Na pokles trhů je třeba se dívat jako na výprodej. To v praxi znamená, že vás může zamrzet, pokud například nový televizor, který jste si koupili za plnou cenu, je najednou o 30 % levnější. Pokud si koupíte stejný TV i za akční cenu, v další sezóně může mít cenu vyšší a vy ho můžete se ziskem prodat. Proto je vhodné v době poklesu trhů nepřestat investovat. Tehdy kupujete levněji, než když trhy rostou.

Phoenix Investor
foto: shutterstock.com, ilustrační fotografie

Pravidelné investování a Cost Average Efect jsou nejúčinnějším lékem na pokles trhů. Pokud investujete jednorázově 12 000 eur do akciových podílových fondů či přímo do akcií, je riziko "nesprávného načasování vstupu" zásadně vyšší než při investici po 100 eurech měsíčně po dobu 10 let. Zázrak zvaný anatocismus má větší prostor k projevení. Jelikož jednotlivé akcie mají ve zvyku klesat i růst strměji, je důležité přečkat každý pokles a počkat si na obnovený růst, případně dokupovat akcie v době poklesu. Ti, co zkrotí své emoce a dokáží jít proti pudovému nutkání prodávat, jsou při investování nejúspěšnější. Neznamená to ignorovat jakýkoliv vývoj, ale vždy k němu přistupovat s logikou investora a se znalostí z vývoje trhů v předchozích letech.

Při jednorázovém nákupu můžete přijít na trh právě v okamžiku vysokých cen podílů nebo akcií, které následně mohou klesnout. Pokud se to stane, tak na vykrytí poklesu potřebujete dlouhé období růstu. Pravidelná investice však umožňuje průměrování ceny. I kdybyste na úvod nakoupili dráž, při nákupu akcií či podílů po jejich poklesu se jejich cena průměruje a vy si vytváříte prostor na zisk z růstu.

Diverzifikace eliminuje riziko

Jedním z doporučení je, abyste příliš často nesledovali predikce a investiční zprávy, neboť vás mohou i zmást. Sice nebudete vědět, obrazně řečeno, jaké počasí bude v brzké době, ale položte si otázku, zda i v běžném životě stále s sebou nosíte sluneční brýle i deštník? To ve světě investic znamená správné rozdělení peněz – tzv. diverzifikaci portfolia. Je lepší vsadit po 1 000 eur na pět různorodých investic, než vložit 5 000 eur jen na jednu, protože ani ve světě financí nikdy neklesne vše najednou a pokles jednoho odvětví často vyvolá růst druhého. Diverzifikace vždy eliminuje riziko, že váš majetek ztratí hodnotu jako celek. Ziskové investice tak mohou vymazat ztráty klesajících investicí v rámci portfolií. Důležité pravidlo je udržovat své portfolio diverzifikované, aby vám silný pokles v jednom segmentu neznehodnotil vaši investici. Pokud je vaše portfolio příliš úzké a specializované, je třeba ho o to více rozšířit. Ideální v současnosti je rozšíření o komoditní zlato, které je bezpečným přístavem pro ochranu majetku v tomto turbulentním období.

Co byste měli vždy zohledňovat při rozhodování

Tak jako není vhodné při poklesu prodávat, také není pro každého investora vhodné při poklesu automaticky dokupovat. Zda se o své investice staráte sami nebo ve spolupráci s naší společností Phoenix Investor a našim investičním poradcem, tak byste měli vždy při rozhodování zohledňovat několik důležitých věcí.

Základem je vždy správně zvolená dlouhodobá strategie a dlouhodobý pohled. Při rozhodování se, jak zareagovat na pokles, lze zohlednit několik z následujících parametrů:

 • investiční plán a cíle, které jím řešíte,
 • aktuální složení portfolia,
 • investiční rizikový profil,
 • tolerance rizika,
 • investiční preference,
 • investiční horizont
 • aktuální stav hotovosti.

Je velký rozdíl, zda máte investiční horizont 15 let nebo jen 5, zda jste dynamický investor nebo konzervativní, zda preferujete ochranu kapitálu s cílem pokořit inflaci nebo růst kapitálu, zda máte dostatečnou hotovost nebo téměř žádnou atd. Od tohoto závisí, jak byste měli zareagovat při poklesu akciových trhů.

Odpovědi na následující otázky každého správně uvažujícího investora se mohou lišit, ale i tak budou pro konkrétního jednotlivce správné:

 • Nechat investování tak nebo doinvestovat?
 • Pokud doinvestovat, tak kolik % hotovosti na investování použít?
 • Zainvestovat najednou nebo investici rozložit v čase?
 • Jak se připravit na další případné poklesy?

Pro většinu lidí vždy bude aktuální výprodej a pokles na všech finančních nebo komoditních trzích obrovskou příležitostí dokoupit levnější tituly cenných papírů nebo podíly ve fondech či jednotlivé komodity jako např. vzácné kovy typu zlato či typickou komoditu jakou je ropa.

Je však důležité být připraven jak na nárůst, který se nedá vyloučit, jakož i na případné pokračování poklesu, který může být další příležitostí na ještě levnější nákupy.

Zapamatujte si hlavní důležité pravidlo, že nejbezpečnější portfolio je diverzifikované portfolio.

Autor: Ing. Ivan Duvač | Education Manager Phoenix Investor

Komerční sdělení

Praktické

Populární na Dům financí