Martin Málek (všechny články) (strana 2)

Realitní trh přečtete do minuty

Z průzkumu provedeného v posledních dnech vyplývá, že si většina lidí myslí, že dosáhnout na hypoteční úvěr mohou pouze lidé s nadprůměrným platem. Dříve tomu tak bylo, ale poslední dobou se situace razantně změnila. Je to patrné na velkém nárůstu počtu úvěrů na bydlení. Banky se postupně přizpůsobují potřebám klientů a snižují své požadavky.

čtení na 4 minuty

Převratné změny v Indii naznačují, svět musí počítat s další výzvou. Roku 1947 přestala být Indie korunní kolonií Velké Británie a stala se nezávislou zemí. Avšak ještě dlouho poté byla synonymem pro nepopsatelnou bídu, okultní sekty, zaříkávače hadů, sociální i ekonomickou stagnaci. V roce 1991 se Indie rozloučila s plánovaným tržním hospodářstvím sovětského typu a vydala se směrem k tržnímu hospodářství. Dnes se o Indii mluví jako o zemi, která vedle Číny mění poměry na světové scéně.

Realitní trh přečtete do minuty

Český trh s hypotekami je velice nepřehledný. Denně na nás útočí z reklam polopravdy a zkreslené informace. Nejen na trhu s mobilními operátory, ale i v obchodě s úvěry na bydlení, se mluví reklamštinou… Dům financí se tedy rozhodl vnést trochu světla do problematiky s hypotékami a připravil pro Vás objektivní porovnání všech atributů, které se úvěrů týkají. Zvláštní poděkování patří společnosti EASY Hypotéka

čtení na 8 minut

Stát v prvních pěti měsících roku 2007 hospodařil se schodkem 26 miliard Kč. Státní rozpočet na rok 2007 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 622/2006 Sb. ze dne 13. prosince 2006, který stanovil příjmy ve výši 949,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 040,8 mld. Kč a schodek ve výši 91,3 mld. Kč.

Cestování čtení na 3 minuty

Český lid si již zvykl na hypoteční úvěry a hojně jich také využívá. Denně se však setkávám s lidmi, kteří o fungování hypotéky neví zhola nic. Pojďme se tedy podívat jak hypotéka funguje a co od ní můžeme očekávat.

Penze čtení na 2 minuty

K 31. březnu 2007 dosáhl podle evidence Ministerstva financí celkový počet neukončených penzijních připojištění výše 3,7 mil., což představuje proti stavu ke konci roku 2006 nárůst o 2,4 %. "Tento trend je možné považovat za velmi pozitivní, protože je připojištěn každý třetí občan.

Úvěry a půjčky čtení na 3 minuty

Za 1. čtvrtletí 2007 bylo podle údajů stavebních spořitelen uzavřeno celkem 138 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 30 mld. Kč, přičemž průměrná cílová částka u fyzických osob byla ve výši 210 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 lze konstatovat, že množství nově uzavřených smluv nadále roste. V 1. čtvrtletí 2007 bylo uzavřeno o 24 tis. nových smluv více oproti počtu těchto smluv za 1. čtvrtletí roku 2006, kdy bylo uzavřeno celkem 114 tis. nových smluv.

čtení na 2 minuty

Dům financí přináší svým čtenářům srovnání průměrných mezd od roku 1993 až po současnost. Podívejte se, jak se od roku 1993 zvýšila průměrná mzda na dnešní bezmála čtyřnásobek…

Daně čtení na 2 minuty

Dům financí našim čtenářům přináší přehled o vývoji minimální mzdy od roku 1991 až po současnost. Podívejte se, jak se postupně minimální mzda zvýšila ze dvou tisíc až na dnešní čtyřnásobek…

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí