Hypoteční banka v roce 2006 zvýšila čistý zisk o 37 % na 668 milionů korun

čtení na 2 minuty

foto: Dům financí

Hypoteční banka v roce 2006 vytvořila čistý zisk 668 milionů korun (podle EU IFRS), což je nejlepší výsledek v její historii. Ve srovnání s rokem 2005, kdy dosáhla zisku po zdanění ve výši 489 milionů korun, se jedná o 37% nárůst.

„Skvělého výsledku jsme dosáhli nejen v souvislosti s vysokým zájmem lidí o nové bydlení a hypotéky, ale také díky naší strategii postavené na prodeji hypoték pod čtyřmi prestižními bankovními značkami,“ řekl Jan Sadil, předseda představenstva a generální ředitel Hypoteční banky. „Nové klienty se nám podařilo získat rovněž nabídkou pestřejšího portfolia produktů a snazším vyřízením úvěru. To je směr, ve kterém budeme pokračovat i v letošním roce.“

Bilanční suma Hypoteční banky se k poslednímu dni loňského roku navýšila o 29 % na 67,6 miliardy korun. Nárůst byl způsoben větším objemem poskytnutých úvěrů klientům a také sedmi novými emisemi hypotečních zástavních listů (HZL). Celkový objem HZL v bilanci banky vzrostl ze 43,1 mld. korun na 56,2 miliardy korun. Hypoteční banka byla i vloni největším emitentem HZL na tuzemském trhu. Ke konci loňského roku její HZL tvořily více než třetinu všech HZL v oběhu v České republice.

Výnosy z úroků vzrostly meziročně o 23 % na 2,8 mld. Kč, výnosy z poplatků a provizí dosáhly 229 mil. Kč a byly tak rovněž o necelou čtvrtinu vyšší ve srovnání se skutečností roku 2005.

Zisk před zdaněním loni činil 889 mil. Kč ve srovnání s 677 miliony korun v roce 2005. Správní náklady stouply meziročně o 10 % a ukazatel poměru provozních nákladů vůči výnosům (C/I) dosáhl výborné hodnoty 38 %.

K 25. lednu 2007 bylo v Obchodním rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu banky z 2,6 miliardy korun na 3,5 miliardy korun. ČSOB, která byla největším upisovatelem akcií, zvýšila svůj podíl v Hypoteční bance z 99,84 % na 99,87 %.

Včetně úvěrů nabízených prostřednictvím ČSOB a dalších partnerů Hypoteční banka v průběhu loňského roku schválila celkem 18 721 hypotečních úvěrů v objemu 26,8 miliardy korun. Prakticky všechny úvěry byly poskytnuty občanům. Tato celková čísla vztažená k roku 2005 představují nárůst o 27 % v počtu a 43 % v objemu úvěrů. Banka díky tomu potvrdila svou pozici druhého největšího poskytovatele hypoték v ČR s podílem na trhu 24 % z hlediska objemu nově poskytnutých hypoték občanům v roce 2006.

Martin Málek

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí