Minimální mzda + vývoj

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Dům financí

Dům financí našim čtenářům přináší přehled o vývoji minimální mzdy od roku 1991 až po současnost. Podívejte se, jak se postupně minimální mzda zvýšila ze dvou tisíc až na dnešní čtyřnásobek…

Období Výše minimální mzdy
v Kč za měsíc v Kč za hodinu
1991 únor 2 000 10,80
1992 leden 2 200 12,00
1996 leden 2 500 13,60
1998 leden 2 650 14,80
1999 leden 3 250 18,00
1999 červenec 3 600 20,00
2000 leden 4 000 22,30
2000 červenec 4 500 25,00
2001 leden 5 000 30,00
2002 leden 5 700 33,90
2003 leden 6 200 36,90
2004 leden 6 700 39,60
2005 leden 7 185 42,50
2006 leden 7 570 44,70
2006 červenec 7 955 48,10
2007 leden 8 000 48,10

Prostřední sloupec je platný, pokud je pracovní doba stanovena na 40 hodin týdně. V případě, že není stanovena neměnná pracovní doba týdně, tzn. že pracovník bude odměněn podle počtu odpracovaných hodin, platí pro výpočet minimální mzdy pravý sloupec. Pokud je pracovní doba předem stanovena na kratší dobu, než na 40 hodin týdně, platí zde přímá úměra – čím kratší pracovní doba, tím menší minimální mzda, tzn. pokud je třeba pracovní doba 20 hodin týdně, je poté minimální mzda v dnešní době 4 000 Kč za měsíc. Minimální mzda platí ve všech pracovněprávních vztazích, kterými jsou pracovní poměr, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.

Martin Málek

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí