Ukazatele vývoje penzijního připojištění

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Dům financí

K 31. březnu 2007 dosáhl podle evidence Ministerstva financí celkový počet neukončených penzijních připojištění výše 3,7 mil., což představuje proti stavu ke konci roku 2006 nárůst o 2,4 %. "Tento trend je možné považovat za velmi pozitivní, protože je připojištěn každý třetí občan.

Z toho vyplývá, že stále více občanů je ochotno podílet se na zajištění na stáří a nespoléhá se pouze na pomocnou ruku státu", uvedl náměstek ministra Milan Šimáček. V absolutním vyjádření se počet penzijních připojištění zvýšil oproti konci roku 2006 o 88 tis. připojištění a penzijní připojištění si tak i v 1. čtvrtletí udrželo svůj růstový trend. Penzijní připojištění má v současnosti uzavřeno již cca 35 % z celkového počtu obyvatel ČR.

Počet nových penzijních připojištění uzavřených v průběhu 1. čtvrtletí dosáhl 146 tis., z čehož podíl připojištění uzavřených s fyzickými osobami s bydlištěm na území jiného členského státu EU činil 6 #. V celkovém počtu neukončených připojištění k 31.3.2007 činí podíl těchto účastníků jen 2 #, nicméně je pravděpodobné, že se jejich podíl bude v budoucnu s pokračujícím otevíráním trhu práce v ČR dále zvyšovat.

K rostoucí oblibě penzijního připojištění přispívají také nezanedbatelnou měrou zaměstnavatelé, kteří platí penzijnímu fondu příspěvek nebo jeho část za své zaměstnance. Počet takovýchto penzijních připojištění soustavně roste a k 31. březnu 2007 jejich počet dosáhl již cca 1,1 mil. Oproti konci roku 2006 se počet těchto připojištění zvýšil o dalších 32 tis. připojištění. Na příspěvek placený zaměstnavatelem se státní příspěvek neposkytuje.

Se stále narůstajícím počtem penzijních připojištění úzce souvisí objem státních příspěvků, které jsou státem poskytovány ve prospěch účastníků na jejich příspěvky. Za 1. čtvrtletí roku 2007 bude koncem května t.r. penzijním fondům poukázán státní příspěvek v objemu 1,1 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 11 %. Průměrný měsíční státní příspěvek na jednoho účastníka v 1. čtvrtletí roku 2007 dosáhl hodnoty 104 Kč.

Objem účastnických příspěvků (bez příspěvků zaměstnavatelů) dosáhl v 1. čtvrtletí roku 2007 výše 4,7 mld. Kč, což je pro srovnání o téměř 600 mil. Kč více než účastníci zaplatili v 1. čtvrtletí loňského roku. Průměrný měsíční příspěvek účastníka vzrostl na 437 Kč.

Martin Málek

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí