Průměrná mzda

čtení na 2 minuty

foto: Dům financí

Dům financí přináší svým čtenářům srovnání průměrných mezd od roku 1993 až po současnost. Podívejte se, jak se od roku 1993 zvýšila průměrná mzda na dnešní bezmála čtyřnásobek…

Rok Průměrná mzda
1993 5 904
1994 7 004
1995 8 307
1996 9 825
1997 10 802
1998 11 801
1999 12 797
2000 13 614
2001 14 793
2002 15 886
2003 16 917
2004 18 041
2005 18 985
2006 20 211

V druhé tabulce můžete vidět, jak je vysoká průměrná mzda podle odvětví. Suverénně největší průměrnou mzdou se může pyšnit odvětví finančnictví, tzn. pojišťovny, penzijní fondy a banky. Naopak statisticky nejnižší průměrnou mzdu pobírají pracovníci v odvětví stravování a ubytování.

Zemědělství, myslivost, lesnictví 14 835
Rybolov a chov ryb 16 831
Těžba nerostných surovin 24 195
Zpracovatelský průmysl 19 009
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 26 335
Stavebnictví 20 261
Obchod; opravy motorových vozidel 20 013
Ubytování a stravování 14 103
Doprava, skladování a spoje 21 805
Finanční zprostředkování 39 740
Činnost v oblasti nemovitostí a pronájmu 22 615
Veřejná správa a obrana 22 896
Vzdělávání 18 344
Zdravotní a sociální péče, veterinární činnost 19 021
Ostatní veřejn, sociální a osobní služby 16 548

Nejvyšší průměrná mzda se pobírá v letecké dopravě (50 765,–), naopak nejnižší ve výrobě oděvů a zpracovávání látek a kůže (11 334,–).

Martin Málek

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí