Hrozby hypoték

štítek Cestování čtení na 3 minuty

foto: Dům financí

Český lid si již zvykl na hypoteční úvěry a hojně jich také využívá. Denně se však setkávám s lidmi, kteří o fungování hypotéky neví zhola nic. Pojďme se tedy podívat jak hypotéka funguje a co od ní můžeme očekávat.

Hypotéka je úvěr na bydlení, jenž je zajištěn zástavou nemovitosti (í). V praxi to znamená, že pokud Vám banka půjčí určitý obnos peněz, musí mít ve svůj prospěch zastavenou nemovitost o stejné, nebo vyšší hodnotě. Pokud je vaše nemovitost zastavena ve prospěch banky, může banka v souladu se zákonem s nemovitostí nakládat. Často se setkávám se zažitým předsudkem, že pokud člověk nebude schopen v určitou dobu hypotéku splácet, přistoupí banka k tomu, že zastavenou nemovitost prodá a získá takto zpátky pro sebe půjčené peníze. Lidé vědí, že pokud přestanou splácet, banka jim nemovitost sebere, přesto se někdo občas do této nezáviděnihodné situace může dostat. Bývá to často velice kritický životní úsek spojený se závažným úrazem, nemohoucností vydělávat a nemožností sáhnout na uspořené rezervy, aby se krutá žízeň banky po splátkách uhasila. V této situaci se klient ocitá bez střechy nad hlavou a nezbývá mu nic jiného, než oči pro pláč.

Přichází však uklidnění a konejšení, že hypoteční banky se nechovají jako bezcitní vymahači. Než se člověk dostane do platební neschopnosti, má možnost si tuto kritickou situaci mnoha prostředky pojistit. Prostředky pro klid v duši mohou být buď některé životní pojistky, rizikové pojistky, pojistky proti ztrátě zaměstnání a tvorba rezerv. Další uklidnění vám možná může přinést informace, že banky se za žádných okolností nechtějí dostat na trh s nemovitostmi a jeho příznačné handlování o cenu prodávané nemovitosti. Je jim totiž jasné, že pokud budou muset zastavenou nemovitost prodat, je tento úkon pro ni zcela jistě ztrátový. Banka není realitní kancelář a ani nemá pro tuto situaci připravené smlouvy a krizové scénáře. Aby se banka ztrátě z prodeje zastavené nemovitosti vyhnula, dává přednost lidské domluvě s klientem. Pokud se zpozdí jednu, dvě splátky, řeší se situace obchodními dopisy a listovní urgencí. Po třetí nezaplacené splátce se klientovi zpravidla telefonicky ozve bankovní úvěrář a domluví si s ním schůzku, na které proberou nastalou situaci. Východiska jsou dvě – pokud se jedná rozumě a klient se vyhne iracionálním výlevům citů a projevům citového vydírání, mohou se spolu domluvit na odložení splátek na dobu potřebnou pro srovnání životní situace. Zpravidla tento ústupek si nechá banka zaplatit na lehce zvýšeném úroku. Druhé východisko se může přiblížit již zmíněnému postupu prodání zastavené nemovitosti.

V situacích, že člověk za své peripetie zpravidla nemůže a život se k němu nezachoval zrovna hezky, bývá banka často shovívavá a snaží se najít pro obě strany rozumné východisko.

Naopak v situacích, kdy se klient snaží o úvěrové podvody, chová se banka nekompromisně. Žadatel při schvalovacím procesu deklaruje několik údajů – svůj čistý příjem, úvěrová minulost, věk, závazky… Pokud se prokáže, že údaje deklaroval jakkoliv nekale, může banka přistoupit k zápisu žadatele do registru neplatičů a poté následné dva roky žádná z bank v České republice těmto klientům nepůjčí.

Může taky nastat, že úvěrový podvod se prokáže až v období, kdy už probíhá řádné splácení. V této situaci zcela jistě proběhne osobní jednání mezi zástupcem banky a klientem, kde se může banka uchýlit k možnosti nařídit klientovi předčasné splacení hypotéky (splacení se myslí i s úroky) a k trestnímu oznámení o úvěrovém podvodu (§250b, trestní zákoník), kde hříšník může být potrestán až dvěma lety odnětím svobody.

Hypoteční úvěr s sebou může nést i několik úskalí, které jako obvykle nejsou v upoutávkách a reklamách řečeny. Pokud ale k hypotečnímu úvěru přistupujete svědomitě a bez nekalých úmyslů, nemusíte se ničeho bát.

Martin Málek

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí