Poradna: Pobýval jsem dlouhodobě v zahraničí, jak to budu mít s důchodem?

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Jan: Řadu let jsem byl v cizině, nyní jsem již cca 7 roků zpátky v Česku. Jaký budu mít důchod? Kdy začnu důchod dostávat?

V dotazu neuvádíte Váš ročník narození, takže Vám nemůžeme říci, jaký je Váš řádný důchodový věk. Váš řádný důchodový věk si můžete zjistit z přílohy zákona č. 155/1995 Sb. Od října letošního roku je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Do konce září bylo možné odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech.

Minimální doba pojištění

Pro přiznání starobního důchodu nestačí dosažení důchodového věku, ale i získání minimální doby pojištění. Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné splnit podmínku minimální doby pojištění v rozsahu alespoň 35 let. Do doby pojištění se započítávají nejenom roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, vojenská služba, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). O důchod je nutné si požádat, automaticky se státní důchod na účet nedostává.

Váš průběh pojištění

Celkové Vaše důchodové nároky budou záviset na tom, ve kterých zemích jste dlouhodobě žil, kolik let a jaký byl Váš průběh pojištění v daných zemích. Jestliže jste byl v cizině dlouhodobě a nezískal v Česku minimální dobu pojištění, tak pro přiznání poměrného důchodu z Česka se Vám bude počítat doba pojištění z ostatních členských zemí EU a případně i z jiných zemích (záleží na konkrétním znění mezinárodní smlouvy a zdali má ČR s danou zemí uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení). Výše důchodu z Česka však bude každopádně odpovídat získané době pojištění a výdělkům na území ČR. Při splnění zákonných podmínek můžete mít nárok na poměrný důchod i z dalších zemí, v dotazu však neuvádíte konkrétní údaje, takže Vám nemůžeme poslat jednoznačnou odpověď. Obecně platí, že je možné pobírat poměrný starobní důchod z více zemí, přičemž důchod z každé země odpovídá průběhu pojištění v dané zemi.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí