Jak ukončit pracovní smlouvu na dobu určitou?

štítky Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V řadě případů uzavírají zaměstnavatelé se zaměstnanci smlouvu na dobu určitou. Jak může zaměstnanec v takových případech ukončit pracovní poměr?

I ve smlouvě na dobu určitou může být sjednána zkušební doba. Dle zákoníku práce nesmí být sjednaná zkušební doba delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru (6 měsíců u vedoucího zaměstnance).

Maximální zkušební lhůta

Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. Během zkušební doby může zaměstnanec zrušit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, přičemž pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení zaměstnavateli a pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma.

Příklad

Zaměstnanec Martin má se zaměstnavatelem XY sjednánu pracovní smlouvu na dva roky s tříměsíční zkušební dobou. Zaměstnanec Martin však není v zaměstnání spokojen a našel si zajímavější pracovní uplatnění a ještě během zkušební doby pracovní poměr ukončí.

Výpověď podaná zaměstnancem

Zaměstnanec může podat výpověď zaměstnavateli i během smlouvy na dobu určitou. Zaměstnanec nemusí přitom písemnou výpověď nijak odůvodňovat a po uplynutí výpovědní lhůty skončí pracovní poměr. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení zaměstnavateli.

Uplynutím času

Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou skončí také uplynutím času. V případě, že pokračuje zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v práci, tak platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Jestliže zaměstnanec nechce v práci po uplynutí sjednaného data v pracovní smlouvě na dobu určitou pokračovat v práci, tak nemusí činit žádné kroky. Dodrží sjednanou pracovní smlouvu a pracovní poměr následně skončí.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí