Poradna: Pouze brigády v předdůchodovém věku

štítky Penze Poradna čtení na 3 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Michal: Do předčasného důchodu mi chybí dva roky. Uvažuji, že ukončím podnikání a budu pracovat pouze na brigády. Jaký to bude mít vliv na můj měsíční důchod?

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Od října letošního roku je nutné získat minimální dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Pouze dosažení požadovaného věku tedy nestačí, je nutné splnit i podmínku minimální doby pojištění. Pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získat minimální dobu pojištění v rozsahu 35 let.

Co ovlivňuje výši předčasného důchodu?

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na výši rozhodných příjmů v předdůchodovém věku, získané době pojištění v celých ukončených letech a krácení za předčasnost. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Za každý interval činí krácení 1,5 % výpočtového základu.

OSVČ a důchod

V dotazu neuvádíte, jak dlouho jste podnikal a jak vysoké jste odváděl ze samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění. Obecně však platí, že mají OSVČ značně nižší státní důchod než zaměstnanci. Rozhodujícím příjmovým údajem u OSVČ není totiž roční příjem ani roční zisk. Do výpočtové formule starobního důchodu vstupují jednotlivé roční vyměřovací základy, tedy částky, ze kterých bylo v daných letech zaplaceno sociální pojištění.

Praktický příklad

Při ročním příjmu 1000000 Kč a uplatnění 60% výdajového paušálu za rok 2023 činí hrubý zisk 400000 Kč, ale vyměřovací základ je 200000 Kč (polovina daňového základu). Při miliónovém příjmu a nízkých skutečných výdajích je na tom OSVČ stejně jako zaměstnanec pracující na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 16667 Kč. Této nízké částce bude následně odpovídat i samotný výpočet důchodu.

Předčasný důchod je nutné promyslet

OSVČ uvažující o předčasném důchodu by si tedy měly takový krok pečlivě promyslet a rozhodnout se až po předběžném výpočtu měsíční částky důchody, kdy budou vědět, s jakou částkou důchodu budou moci počítat. V hodně případech je totiž předčasný důchod pro OSVČ velmi nízký. Pro výpočty důchodu v různých variantách můžete použít naše kalkulačky:

TIP: Kalkulačka starobního důchodu v roce 2024

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

TIP: Kalkulačka důchodové průměrné mzdy v roce 2024

Brigády na DPP

V případě, že budete v předdůchodovém věku pracovat pouze na dohody o provedení práce, potom se Vám takový příjem bude hodnotit při výpočtu důchodu pouze za předpokladu, že je z něj odváděno sociální pojištění. Takovou brigádou byste si zvyšoval dobu pojištění ovlivňující výši státního důchodu a příjem by ovlivňoval průměrnou důchodovou mzdu (tzv. osobní vyměřovací základ). V roce 2024 se z dohody o provedení práce odvádí sociální pojištění, když je hrubá měsíční odměna 10001 Kč a více. Pro rok 2025 budou platit nová pravidla ohledně zdanění dohod o provedení práce.

Závěrem

S ohledem na měsíční částku starobního důchodu by pro Vás bylo nejlepší pracovat na klasickou pracovní smlouvu a odejít až do řádného starobního důchodu. V případě brigád na dohody o provedení práce bude záležet, jak vysoké hrubé měsíční odměny od jednotlivých zaměstnavatelů budete mít.

Jestliže se skutečně rozhodnete odejít do předčasného důchodu, potom je potřeba počítat nejenom s výše popsaným krácením za předčasnost, ale i s omezenou možností přivýdělku a nižší valorizací. Předčasní důchodci totiž nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Až do dosažení řádného důchodového věku mají rovněž předčasní důchodci omezenou valorizaci, když jim náleží pouze zvýšení základní výměry důchodu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí