Státní příspěvky na finanční produkty

štítky Penze Spoření čtení na 3 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Zajištění na penzi nebo spoření na zlepšení vlastní bytové situace jsou státem podporovány, jednou z forem je státní příspěvek. Zatímco u stavebního spoření státní příspěvek klesá, tak u penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření se od července zvyšuje.

Legislativní novinkou letošního roku je možnost čerpání daňového odpočtu u dlouhodobých investičních produktů sloužících k zajištění na penzi. Státní příspěvek lze však čerpat pouze u penzijního připojištění (aktuálně již nelze uzavřít) a doplňkového penzijního spoření. Daňové výhody u „starých“ penzijních produktů a „nových“ penzijní produktů jsou tedy stejné, státní příspěvek však náleží pouze na „staré“ penzijní produkty.

Maximální měsíční příspěvek se zvýšil o 110 Kč

Částka státního příspěvku je stejná u penzijního připojištění i doplňkového penzijního spoření. Od července se zvyšuje částka maximálního měsíčního státního příspěvku z 230 Kč na 340 Kč. Pro nárok na maximální státní příspěvek stačilo v prvním pololetí letošního roku spořit 1000 Kč a více od července je nutné spořit 1700 Kč a více.

Státní příspěvek od července

Nárok na státní příspěvek je upraven v § 14 zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb., přičemž platí, že je-li výše měsíčního příspěvku účastníka:

  • 500 Kč až 1699 Kč, tak činí měsíční státní příspěvek 20 % z částky měsíčního příspěvku občana
  • 1700 Kč a více, tak činí měsíční státní příspěvek 340 Kč, což je maximální možný státní příspěvek V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten měsíční státní příspěvek od července u vybraných měsíčních úložek.
Měsíční vklad Státní příspěvek
500 Kč 100 Kč
700 Kč 140 Kč
1000 Kč 200 Kč
1300 Kč 260 Kč
1700 Kč 340 Kč
2500 Kč 340 Kč

Vklady zaměstnavatele se nepočítají

Oblíbeným firemním benefitem je příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Příspěvek zaměstnavatele na státem podporované produkty, mezi které patří penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření, je daňově osvobozen až do ročního souhrnného příspěvku zaměstnavatele ve výši 50000 Kč. Pro účely státního příspěvku se však hodnotí pouze vlastní vklady účastníka smlouvy.

Důchodci nově nemají na státní příspěvek nárok

Nepříznivou novinkou pro starobní důchodce je, že od července letošního roku nemá dle § 13 zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. nárok na státní příspěvek účastník, kterému byl přiznán starobní důchod z důchodového pojištění. Starobní důchodci, kteří uzavřeli smlouvu o doplňkovém penzijním spoření v loňském roce a dříve, by měli pamatovat na dodržení lhůty 60 měsíčních úložek (i za cenu snížení měsíční úložky), aby nedošlo k žádnému „finančnímu postihu“.

Snížení státní podpory u stavebního spoření

Od letošního roku se snížila maximální částka roční státní podpory na smlouvu o stavebním spoření z 2000 Kč na 1000 Kč, přičemž na maximální roční státní podporu dosáhnou občané s ročním vkladem na smlouvu ve výši 20000 Kč a více. Snížení státního příspěvku se týká až vkladů na smlouvu v roce 2024 (státní příspěvek za rok 2024 bude MF připisovat na smlouvy v dubnu příštího roku). Státní příspěvek během let u smluv o stavebním spoření klesal, vždyť při nabytí účinnosti zákona o stavebním spoření č. 96/1993 Sb. činil maximální státní příspěvek (dle § 10 předmětného zákona) 4500 Kč při ročním vkladu na smlouvu alespoň ve výši 18000 Kč, poté došlo ke snížení maximálního státního příspěvku na 3000 Kč, pak na 2000 Kč a od roku 2024 již pouze na 1000 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí