Hypotéka a daňová úspora

štítky Daně Hypoteční úvěry čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Zaplacené úroky z hypotéky snižují roční daňový základ, patří totiž mezi nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmu. Jaká vysoká je daňová úspora?

Při splnění zákonné podmínky, že hypotékou je financována vlastní bytová potřeba, lze od základu daně odečíst zaplacené úroky během roku. Zaměstnanci uplatňují daňový odpočet v ročním zúčtování daně, které za zaměstnance provádí zaměstnavatel a osoby samostatně výdělečně činné v daňovém přiznání. K uplatnění daňového odpočtu je nutné doložit potvrzení od banky.

Snižuje se daňový základ

Na rozdíl od daňových slev snižují daňové odpočty daňový základ a nikoliv přímo vypočtenou daň z příjmu. Daňová úspora je tedy nižší než u daňových slev. Většině daňových poplatníků přináší každá tisícikoruna daňového odpočtu daňovou úsporu ve výši 150 Kč, daňovým poplatníkům s vysokými příjmy potom 230 Kč. V Česku jsou totiž dvě daňové sazby.

Vyšší příjmy = vyšší daňová úspora

V roce 2024 podléhá vyšší daňové sazbě zdanitelný základ nad 1582812 Kč. To znamená, že daňovým poplatníkům s daňovým základem do této částky přináší každá tisícikoruna daňového odpočtu zmíněnou daňovou úsporu 230 Kč. Za rok 2023 platila vyšší daňová sazba do daňového základu ve výši 1935552 Kč. Z důvodu snížení limitu pro odvod vyšší 23% sazby daně z příjmu zaplatí lidé s vyššími příjmy na dani z příjmu fyzických osob více.

Různá částka maximálního odpočtu

Pro daňové poplatníky, kteří řešili svoji bytovou potřebu formou hypotéky do konce roku 2020 platí maximální limit pro daňový odpočet ve výši 300000 Kč. V případě řešení vlastní bytové potřeby formou hypotéky od 1. ledna 2021 je však maximální částka daňového odpočtu 150000 Kč. Maximální částka daňového odpočtu je stejná pro zaměstnance i pro osoby samostatně výdělečně činné.

Kdo daňový odpočet nevyužije?

OSVČ plnící si své daňové povinnosti dobrovolnou účastí v měsíční paušální si o zaplacené úroky z hypotéky daňovou povinnost nesníží. Měsíční platba paušální daně, která v sobě zahrnuje daň z příjmu, sociální pojištění i zdravotní pojištění, je konečná a daňovou povinnost již nelze nijak snížit. Ani daňovými slevami ani daňovými odpočty. OSVČ uplatňující roční výdajový paušál, jehož sazba se liší v závislosti na vykonávané činnosti, si o daňové odpočty roční daňovou povinnost sníží.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí