Poradna: Téměř celý život jsem pracoval a prý nebudu mít důchod

štítky Penze Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Radek: Do důchodu mi chybí necelé dva roky, tak jsem se začal zajímat o své důchodové záležitosti. Údajně jsem však neodpracoval potřebný počet let a nesplňuji dobu pojištění. Jak je to možné, když jsem skoro pořád pracoval?

Pro přiznání řádného starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Pokud není minimální doba pojištění získána, tak nemůže být starobní důchod ke dni dosažení řádného důchodového věku přiznán. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, vojenská služba, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu…).

Nesplňujete dobu pojištění

Dle formulace dotazu předpokládám, že nesplňujete podmínku ohledně minimální doby pojištění. Vzhledem k tomu, že neznám Váš průběh pojištění, tak Vám nejsem schopen jednoznačně říci, jestli jste minimální dobu pojištění získal či nikoliv (a z jakého důvodu).

TIP: Kalkulačka průměrné mzdy pro výpočet důchodu

Důvody nedostatečné doby pojištění

Níže uvedu nejčastější důvody, proč můžete mít problém s potřebnou dobou pojištění:

  • Nedoložení doby pojištění – Osobně Vám doporučuji zkontrolovat údaje, které má ČSSZ ve své evidenci se skutečným průběhem Vašeho pojištění. Možná v evidenci ČSSZ chybí nějaké období, např. některý z bývalých zaměstnavatelů nesplnil svoji zákonnou povinnost. Případnou nesrovnalost lze poměrně snadno napravit.
  • Nezapočítání náhradních dob pojištění – Nevím, kde jste zjišťoval informaci o Vaší době pojištění a neodpracovaných letech. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i náhradní doby pojištění. Možná se započtením náhradních dob pojištění potřebnou minimální dobu pojištění splňujete.
  • Mezery v pojištění – Do doby pojištění se započítává pouze zaměstnání, ze kterého bylo odváděno sociální pojištění. Do konce roku 2011 se např. při práci na dohodu o provedení práce sociální pojištění neplatilo bez ohledu na výši odměny. Dlouhodobé zaměstnání na dohodu o provedení práce do konce roku 2011 může být důvodem nižší doby pojištění.
  • Práce v zahraničí – V případě zaměstnání v zahraničí závisí hodnocení daného období pro účely minimální doby pojištění nutné pro přiznání starobního důchodu v Česku, v jaké zemi bylo zaměstnání vykonáváno, jak bylo doloženo apod.

Závěrem

Doporučuji Vám si spočítat Vaši skutečnou dobu pojištění (včetně náhradních dob pojištění), možná podmínku minimální doby pojištění splňujete. Pokud tomu tak není, tak je nutné zjistit, které období a proč se Vám nezapočítává. V některých případech může být řešením účast na dobrovolném důchodovém pojištění, zpětná účast je však legislativou omezena.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí