Příjem z nájmu v předčasném důchodu

štítky Daně Domácnost Investice Penze přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Všichni daňoví poplatníci mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč, a to i při příjmech pouze z nájmu. Penzisté tedy mnohdy z nájmu neplatí žádnou daň z příjmu, daňové přiznání však musí podat.

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Po dosažení řádného důchodového věku mohou mít předčasní důchodci již libovolně vysoké příjmy. Vzhledem k tomu, že se z příjmu z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu sociální pojištění neplatí bez ohledu na výši takového příjmu, tak pravidelný příjem z nájmu není překážkou současného pobíraní předčasného důchodu.

Všichni penzisté mohou mít příjem z nájmu

Mít pravidelný příjem z nájmu mohou mít tedy nejenom řádní starobní důchodci, ale i předčasní důchodci a předdůchodci. V předdůchodu jsou totiž pobírané vlastní finanční prostředky ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, proto nejsou předdůchodci nijak příjmově limitováni.

Praktický příklad

Předčasný důchodce Filip bude mít za rok 2023 roční příjem z nájmu ve výši 280000 Kč, výdaje uplatní 30% výdajovým paušálem. Daňový základ bude mít tedy 196000 Kč (280000 Kč – (280000 Kč × 30 %). Vypočtená daň z příjmu je 29400 Kč (196000 Kč × 15 %). Sleva na poplatníka v částce 30840 Kč tedy sníží vypočtenou daň z příjmu do nuly. Pan Filip nebude za rok 2023 nic platit na dani z příjmu (kromě příjmu z nájmu žádné jiné zdanitelné příjmy nemá). Daňové přiznání však musí pan Filip vyplnit.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí