Obmyšlený

Pojistný slovník

Fyzická nebo právnická osoba, které v případě smrti pojištěné osoby vznikne právo na pojistné plnění. Obmyšlenou osobu může určit pojistník jménem nebo vztahem a může ji až do vzniku pojistné události změnit. Změna je však účinná až doručením pojistiteli. Není-li obmyšlená osoba určena nebo nenabude-li práva na plnění, nabývají tohoto práva osoby určené zákonem, který také stanoví bližší pravidla pro toto určení. Pravidlo pro dědění zde neplatí. Až do vzniku pojistné události nevznikají obmyšlené osobě z pojištění žádná práva.

Aktuální téma
Daňový bonus Kdo má nárok na daňový bonus Kdy se čerpá daňový bonus? Nutné příjmy pro roční daňový bonus za rok 2021Školkovné a daňový bonusVyšší daňový bonus v roce 2022Daňový bonus v invalidním důchodu

Další témata

Investice do akcií Nejhorší čas pro investování Mohou ekonomové předpovědět budoucí vývoj trhů?Přestože makroekonomickou situaci nelze předpovědět, je důležitáTři chyby investorůGlobální pohled na trh
Paušály v podnikání Jaké paušály mohou OSVČ používat? Výdajový paušál dle činnostiZajímavosti o výdajovém paušáluVýdajový paušál a důchodDaňový paušál 2021Paušál na auto
Předdůchod Co vědět o čerpání předdůchodu? Předdůchod není státní důchodSouběh předdůchodu s předčasným důchodemPředdůchod nezvyšuje dobu pojištěníZaměstnání v předdůchoduDaňové povinnosti předdůchodce
Práce na dohody Přivýdělek na DPP a DPČ Hodinový limit u dohody o provedení prácePracovní dohody a pojistnéPřivýdělek na dohody a zvýšení důchoduPráce na dohody a daňové úlevyPráce na dohody a příspěvek zaměstnavatele na finanční produkty

Praktické

Populární na Dům financí