Daně a mzdy (strana 2)

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Daň z příjmu fyzických osob se nově bude počítat opět z hrubé mzdy, jak je tomu bylo před zavedením institutu superhrubé mzdy. Podívejme se na praktický výpočet.

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Pracovní poměr může být ukončen výpovědí podanou zaměstnavatelem, výpovědí podanou zaměstnancem nebo vzájemnou dohodou.

Daně Penze Zaměstnání čtení na 2 minuty

Současně se zrušením superhrubé mzdy při výpočtu daně z příjmu se pro příští rok zvyšuje sleva na poplatníka o 3000 Kč. Co to v praxi znamená?

Penze Právo čtení na 2 minuty

V důchodových nárocích hraje velmi důležitou roli získaná doba pojištění. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být starobní důchod přiznán. Jak se počítá evidence na úřadu práce do doby pojištění?

Sociální dávky Zaměstnání čtení na 2 minuty

Měsíční částka podpory v nezaměstnanosti se počítá z předchozího rozhodného čistého příjmu, přičemž její částka je nejvyšší v prvních dvou měsících. Podívejme se na praktické výpočty.

Sociální dávky Zaměstnání čtení na 2 minuty

Při ztrátě zaměstnání a získání doby pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech náleží při registraci na úřadu práce podpora v nezaměstnanosti. Nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti se liší dle věku.

Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

Přivýdělek na dohodu o provedení práce je atraktivní pro zaměstnance i zaměstnavatele. Podívejme se na vybraných 6 omylů u dohod o provedení práce.

Daně čtení na 2 minuty

Rodiče podnikatelé mohou využít schopností svých šikovných studujících dětí k rozvoji byznysu. Pomáhající syn či dcera jsou pro daňové účely spolupracující osobou. Daňovou výhodou je, že u studenta se jedná o vedlejší činnost.

Daně Realitní trh přečtete do minuty

Někteří studenti zdědí nebo obdrží darem od příbuzného byt či dům. Jak je to s plněním daňových povinností při prodeji nebo pronájmu takové nemovitosti?

Praktické

Populární na Dům financí