Daně a mzdy (strana 2)

Zaměstnání přečtete do minuty

Někteří zaměstnanci uvažují o dlouhodobém neplaceném volnu, protože práci na plný úvazek nemohou aktuálně zvládnout současně s péčí o děti nebo rodiče nebo ze zdravotních důvodů, které nepostačují pro přiznání invalidního důchodu. V některých případech může být řešením práce na zkrácený úvazek.

Právo přečtete do minuty

Mimo několik taxativně vyjmenovaných důvodů v zákoníku práce nemá zaměstnanec na neplacené volno automaticky nárok, zaměstnavatel musí s čerpáním neplaceného volna souhlasit. Zaměstnanci s dobrými pracovními výsledky jsou na tom samozřejmě při vyjednávání neplaceného volna lépe.

Zaměstnání čtení na 4 minuty

Základem prosperujícího byznysu je udržet si motivovaný pracovní tým. S klesající motivací pracovníků klesá i jejich výkonnost a stoupá šance, že vaši firmu opustí a budou hledat štěstí jinde. Demotivovat může zaměstnance například neférová platová politika, šikana od kolegů i nadřízených, chaos na pracovišti nebo příliš přísná pravidla. S poklesem motivace se poté často pojí i období po návratu z dovolené.

Zaměstnání čtení na 2 minuty

I během rodičovské dovolené si chtějí některé maminky nebo tatínkové přivydělat. Pro mladé rodiny splácející hypotéku je každý další příjem navíc velmi vítaným finančním bonusem. Jaké jsou omezení při práci během rodičovské dovolené?

Zaměstnání čtení na 2 minuty

Rodičovská dovolená náleží po skončení mateřské dovolené. Některé maminky čerpají delší rodičovskou dovolenou a jiné kratší. Jak je to možné? Jak je maximální doba čerpání rodičovské dovolené? Jak lze prodloužit dobu doma s dítětem?

Reklama

Právo přečtete do minuty

V případě, že je pracovní poměr ukončen z důvodů, na kterých nenese zaměstnanec vinu, např. nadbytečnost zaměstnance, náleží zaměstnanci zákonné odstupné. OSVČ v případě ukončení činnosti neobdrží žádné peníze a případné dluhy si berou s sebou do svého dalšího pracovního působiště. OSVČ nemají žádné jistoty.

Daně čtení na 2 minuty

Při koupi nemovitosti za účelem pronájmu se platí jednorázově daň z nabytí nemovitých věcí a následně každoročně daň z nemovitých věcí. Jak je to však s platbou dalších daní při prodeji nemovitosti?

Daně čtení na 2 minuty

Daňové záležitosti pro příjem z pronájmu zvládne většina daňových poplatníků bez pomocí daňového poradce nebo účetní. Z pronájmu se odvádí pouze daň z příjmu fyzických osob. Za příslušný kalendářní rok je tedy nutné vyplnit daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Daně čtení na 2 minuty

Některé pasivní příjmy jsou od daně z příjmu osvobozeny a z jiných se odvádí přímo 15% srážková daň. Otázku zdanění je potřeba mít vždy vyřešenu a postupovat v souladu se zákonem. Podívejme se na několik vybraných praktických příkladů.

Daně čtení na 2 minuty

Občané mající pasivní příjmy musí za kalendářní rok podat daňové přiznání. Nerozlišuje se přitom, zdali se jedná o zaměstnance, studenty nebo penzisty. Za zaměstnance nemůže v takových případech provést roční zúčtování zaměstnavatel. Na co při vyplňování daňového přiznání nezapomenout?

Zaměstnání čtení na 2 minuty

V letních měsících si často přivydělávají nejen studenti, ale i penzisté. Kolik si mohou přivydělat předčasní důchodci a kolik předdůchodci? A mohou mít příjem z brigády i invalidní důchodci?

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí