Daně a mzdy (strana 2)

Daně Zaměstnání přečtete do minuty

Někteří studenti si přivydělávají během letních prázdnin pouze na dohody, a přitom jim vzniká povinnost podat daňové přiznání. Ve kterých případech?

Penze Zaměstnání přečtete do minuty

K přiznání starobního důchodu nestačí dosáhnout důchodového věku. O každý státní důchod je nutné si požádat. Zaměstnanci si přitom o důchod žádají sami, zaměstnavatelé za své zaměstnance důchodovou agendu nevyřizují.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Každé zvýšení hrubé mzdy stojí zaměstnavatele dalších 33,8 % na povinném pojistném. Mzdové náklady jsou tedy vyšší než sjednaná hrubá mzda.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Zaměstnanci s nižší hrubou mzdou mohou v případě uplatnění daňového zvýhodnění na děti obdržet na účet dokonce vyšší čistou mzdu, než mají sjednanou hrubou mzdu se zaměstnavatelem. Podívejme se na praktický příklad.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Z důvodu uplatnění rozdílných daňových slev a daňového zvýhodnění na děti se může čistá mzda dvou zaměstnanců se stejně vysokou hrubou mzdou citelně lišit. Podívejme se, jak vysoký může být rozdíl v praktickém příkladu.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Zaměstnanci je z hrubé mzdy odváděno sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Zdanění je v Česku mírně progresivní, kdy zaměstnanci s vyšší hrubou mzdou zaplatí více na přímých daních. Jak vysoké je v Česku zdanění?

Zaměstnání přečtete do minuty

Měsíční minimální mzda v Česku činí v letošním roce 16200 Kč a nedosahuje ani poloviny průměrné hrubé mzdy. Jak vysoký je rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem mezd?

Daně Zaměstnání přečtete do minuty

Při nástupu do prvního zaměstnání během letošního roku vznikne po provedeném ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání nárok na daňovou vratku. Jak je to možné? Jak vysoká bude daňová vratka?

Daně Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Kdy budou moci absolventi, kteří během letošního roku nastoupí do svého prvního zaměstnání, požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně a kdy si budou muset sami podat daňové přiznání? Jaké roční daňové slevy budou moci uplatnit?

Daně Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Při podpisu první pracovní smlouvy je potřeba počítat s tím, že dohodnuta je se zaměstnavatelem hrubá mzda a na účet se obdrží nižší částka, neboť již od první výplaty se odvádí daně. Jak vysoké?

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Uzavření první pracovní smlouvy může být odrazovým můstkem pro vynikající pracovní kariéru. Všechny pracovní smlouvy je vhodné archivovat, v budoucnu se mohou hodit pro řešení sporů nebo pro prokazování důchodových nároků.

Praktické

Populární na Dům financí

CMP