Daně a mzdy (strana 2)

Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

Většina zaměstnavatelů sjednává se svými zaměstnanci zkušební dobu, během které lze případně rychle ukončit pracovní poměr. Zkušební doba je však výhodná i pro zaměstnance. Co je dobré o zkušební době vědět?

Bydlení Daně Hypoteční úvěry čtení na 2 minuty

V případě úspěšného legislativního procesu ohledně zrušení daně z nabytí nemovitých věcí budou mít někteří daňoví poplatníci nárok na vrácení zaplacení daně.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Mnozí studenti, kteří si budou přivydělávat na dohodu o provedení práce pouze v letních měsících, mohou mít nárok na daňovou vratku. Jaké jsou podmínky pro obdržení daňové vratky?

Penze Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Studenti pobírající sirotčí důchod po zemřelém rodiči mohou mít vlastní příjem ze zaměstnání, pokud splňují podmínku nezaopatřenosti. Jak je to v případě dálkového studia?

Penze Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

S ohledem na důchodové nároky je pro studenty výhodné již během studia pracovat a mít příjem podléhající platbě sociálního pojištění.

Reklama

Daně Pojištění čtení na 2 minuty

I studenti mohou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely placení sociálního a zdravotní pojištění se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

V praxi si řada studentů dlouhodobě přivydělává na zkrácený úvazek nebo dohodu o pracovní činnosti. Při výpočtu čisté měsíční mzdy nebo čisté měsíční odměny mohou uplatnit daňové slevy.

Daně Pojištění Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

Na výpočet daně z příjmu fyzických osob má vliv, jaké daňové slevy zaměstnanec uplatňuje, v ročním zúčtování daně je možné uplatnit i daňové odpočty. Všechny rozhodné skutečnosti musí přitom zaměstnanec zaměstnavateli oznámit.

Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

Zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti musí počítat s nižšími legislativními nároky oproti zaměstnancům pracujícím na standardní pracovní smlouvu.

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Pokud zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele výpověď z důvodů, na kterých nenese vinu, tj. zejména z důvodu nadbytečnosti, tak mu náleží odstupné. Kdy odstupné nenáleží?

Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

Pracovní smlouva musí být vždy sjednána písemně a musí obsahovat druh práce, místo nebo místa výkonu práce a den nástupu do práce. Mzda v pracovní smlouvě uvedena být nemusí.

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí