Titul MBA doloží znalost finančního řízení i strategií

Komerční sdělení

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Manažeři i podnikatelé stojí v případě růstu firmy často před problémem stále složitějšího finančního řízení. I profesionálové na podnikové finance nebo bankovní specialisté ale pro další rozvoj své kariéry potřebují celoživotní vzdělávání, udržovat krok s novými trendy a technologiemi.

Oproti jednorázovým školením specializovaným na podnikové finance má studium programu MBA hned několik výhod: úspěšný absolvent získává systematické znalosti daného oboru doložené příslušným titulem. Důraz je přitom kladen na praktickou upotřebitelnost, tak, aby získané znalosti bylo možné obratem využít v praxi. Studium je od základu navrženo tak, aby se přizpůsobilo časovým možnostem jednotlivých účastníků a jejich souběžnému náročnému povolání, kombinují se zde setkání s lektory a e-learning. Studenti MBA navíc získávají nejen samotné znalosti oboru, ale i dovednosti organizační, které jim umožní vést vlastní týmy nebo řídit projekty.

Program MBA Finanční management a strategické řízení financí naučí detailně porozumět problematice podnikových financí a finančních strategií, je určen rovněž pro specialisty, kteří mají na starost plánování investic a controlling společnosti. Absolvent programu se seznámí např. se zásadami investičního rozhodování, s analýzou řízení a hodnocení finančních rizik, cash flow a likvidity firmy, s měřením výkonnosti společností nebo se vztahy mezi operativním a strategickým plánováním. Business Institut, tedy společnost, která tento studijní program poskytuje, se řadí mezi nejprestižnější MBA školy v ČR. Společnost vznikla v roce 2009, škola za dobu své existence vychovala více než 1 100 absolventů.

Program Finanční management a strategické řízení financí bude zahájen již vbřeznu. Studium trvá 12–16 měsíců, probíhá v češtině a je zakončeno obhajobou závěrečné práce.

Více informací o studiu, aktuální nabídku studijních programů, cen, slev a bonusů najdete na https://www.businessinstitut.cz/programy-mba/mba-financni-management-a-strategicke-rizeni-financi/.

Komerční sdělení

Praktické

Populární na Dům financí